"Työllä ei oo kukkaan rikastunna" — naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800- ja 1900-luvulla

Rahikainen, Marjatta; Räisänen, Tarja
Title: "Työllä ei oo kukkaan rikastunna" — naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800- ja 1900-luvulla
Authors: Rahikainen, Marjatta (Editor)
Räisänen, Tarja (Editor)
Product number: 9517463006
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 19,00 € (17,27 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Tietolipas 176
Edition: 1. Edition, 2001
Language: Finnish
Pages: 197
Product family: History
Library classification: 92.6 Autonomian aika
National Library's descriptors: 1800-luku, 1900-luku, naiset, työ, maataloustyö, ansiotyö, palkkatyö, teollisuustyö, toimeentulo, palkat, matalapalkkaisuus, työelämä, työssäkäynti, työpaikat, ammatit, elinkeinot, yrittäjyys, yrittäjät, työvoima, työmarkkinat, naisen asema, naistutkimus, naishistoria, sosiaalihistoria, Suomi
Teoksessa tarkastellaan, miten suomalaiset naiset ovat omalla työllään luoneet toimeentulonsa
edellytykset ja miten he ovat yksilöinä ja yhdessä toimineet vallinneiden yhteiskunnallisten
suhteiden (mm. sukupuolijärjestelmien, työmarkkinoiden ja luokkaerottelujen) kentässä ja kyenneet
toiminnallaan myös murtamaan ja muuttamaan näitä suhteita. Artikkelit käsittelevät posti- ja
kauppaneitejä, vanhoja naisia, maatalouden naisia, naisyrittäjiä sekä herrasväen ja työväen naisia.