Homes in transformation — dwelling, moving, belonging

Johansson, Hanna; Saarikangas, Kirsi
Title: Homes in transformation — dwelling, moving, belonging
Authors: Johansson, Hanna (Editor)
Saarikangas, Kirsi (Editor)
Product number: 9789522220882
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 32,00 € (29,09 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Studia Historica 76
Edition: 1. edition, 2009
Language: English
Pages: 386
Product family: Culture
Books in English
Finnish library classification: 90.2 Yleinen kulttuurihistoria
YSO - General Finnish ontology: koti, asuminen, tila, ihanteet, arki, perheet, sukupuoli, homoseksuaalisuus, asunnot, sisustus, tilasuunnittelu, sisustussuunnittelu, interiöörit, lähiöt, asuinalueet, kaupunkitila, kaupunkiympäristö, suunnittelu, asukkaat, osallistuminen, yhteisöllisyys, kodittomuus
Koti on yhtä aikaa sekä paikkaan sidottu maailman hahmottamisen lähtökohta että tilallisesti avoin ja muuttuva rakenne, jossa risteävät yksityinen ja julkinen, henkilökohtainen ja yhteisesti jaettu. Kirjassa kotia tarkastellaan sekä paikantuneena että liikkuvana ja rajoiltaan huokoisena ilmiönä.Teos tarttuu tuoreesti kysymyksiin kodista, asumisesta ja kuulumisesta lähestyen kotia historiallisena, kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä.

Alansa kotimaista ja kansainvälistä kärkeä edustavat kirjoittajat haastavat artikkeleissaan vakiintuneen käsityksen kodista kiinteänä turvapaikkana ja korostavat kotien merkityksien avoimuutta. Koti ja sen merkitykset muotoutuvat liikkumisessa, sosiaalisissa suhteissa, arjen rutiineissa ja toistuvissa teoissa. Tarkastelu painottuu 1900-luvun jälkipuoliskolle, modernin, ydinperheen tilaksi määritellyn kodin historiallisia juuria unohtamatta.