Planning a new standard language — Finnic minority languages meet the new millennium

Sulkala, Helena; Mantila, Harri
Title: Planning a new standard language — Finnic minority languages meet the new millennium
Authors: Sulkala, Helena (Editor)
Mantila, Harri (Editor)
Product number: 9789522222275
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 32,00 € (29,09 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Studia Fennica, Linguistica 15
Edition: 1. edition, 2010
Language: English
Pages: 210
Product family: Languages
Studia Fennica Linguistica
Books in English
Finnish library classification: 87 KIELITIEDE
YSO - General Finnish ontology: kielelliset vähemmistöt, vähemmistökielet, sosiolingvistiikka, kielipolitiikka, karjalan kieli, vepsän kieli, saamen kieli, kveenin kieli, meänkieli, suomen kieli, ruotsinsuomi, võrun kieli, itämerensuomalaiset kielet
Teos on ajankohtainen puheenvuoro itämerensuomalaisten vähemmistökielten nykytilanteesta. Siinä esitellään meänkielen, ruotsinsuomen, kveenin, vienan-, aunuksen- ja tverinkarjalan, karjalansuomen, vepsän, vatjan, võron, seton ja liivin kielipoliittista tilannetta, uhanalaisuutta ja revitalisaatiota. Kirja koostuu kahdeksasta artikkelista, joissa keskustellaan kirjakielen luomisen ongelmista, modernisaation vaikutuksesta pienten kielten elämään, kielipesätoiminnasta, kieliasenteista sekä vähemmistökielisestä mediasta ja kirjallisuudesta. Kirjan ongelmanasettelut liittyvät juuri nyt globaalistikin ajankohtaiseen tutkimukseen, jossa kohteena on maailman kielellinen diversiteetti ja sen säilyttäminen.

Kirjoittajat ovat Oulun, Helsingin ja Tromssan yliopiston tutkijoita.