Valistus ja koulunpenkki — kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle : Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 2

Heikkinen, Anja; Leino-Kaukiainen, Pirkko
Title: Valistus ja koulunpenkki — kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle : Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 2
Authors: Heikkinen, Anja (Editor)
Leino-Kaukiainen, Pirkko (Editor)
Product number: 9789522221766
Product form: Hardcover
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: SKS:n toimituksia 1266:2, Tiede
Edition: 1. Edition, 2011
Language: Finnish
Pages: 530
Product family: History
SKS:n toimituksia
Library classification: 92 SUOMEN HISTORIA
National Library's descriptors: 1860-1960, kasvatushistoria, kasvatusfilosofia, kansanvalistus, sivistys, kansanopetus, koulutusjärjestelmät, koululaitos, oppivelvollisuus, ammattikasvatus, koulukasvatus, kansalaiskasvatus, kansakoulu, oppikoulu, kansalaiskoulu, kiertokoulu, korkea-asteen koulutus, kouluhallinto, opettajankoulutus, kansakoulunopettajat, lastentarhanopettajat, opettajat, vapaa sivistystyö, aikuiskasvatus, kasvatus, koulutus, historia, Suomi
Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian toinen osa keskittyy kansakunnan rakentumisen ja modernisaation aikaan, jolloin muotoutui erityinen "kasvatuksen maailma". Sääty-yhteiskunnan rapautuessa ja tuotannon siirtyessä etäämmälle perheiden välittömästä elämänpiiristä oli luotava uudenlainen työhön ja kansalaisuuteen sosiaalistava instituutio, yleinen ja julkinen koululaitos. Kasvatuksen muodoiksi kehittyivät opillinen, kansalais- ja ammatillinen kasvatus.

Sarjan aloittanut Huoneentaulun maailma ilmestyi keväällä 2010. Kolmas osa, Tiedon ja osaamisen Suomi ilmestyy keväällä 2011.