Valtioneuvoston linnan 200 vuotta - Statsrådsborgens 200 år - The Government Palace: 200 years

Maasalo, Katri
Title: Valtioneuvoston linnan 200 vuotta - Statsrådsborgens 200 år - The Government Palace: 200 years
Authors: Maasalo, Katri (Author)
Product number: 9789518582536
Product form: Hardcover
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 10.1.2022
Price: 37,00 € (33,64 € vat 0 %)

Publisher: SKS Kirjat
Series: Kirjokansi 270
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: English, Swedish, Finnish
Pages: 174
Product family: History
Society
Spring 2022
Böcker på svenska
Books in English
Old Buildings
Finnish library classification: 92 SUOMEN HISTORIA
YSO - General Finnish ontology: Valtioneuvoston linna, hallintorakennukset, julkiset rakennukset, kulttuurihistorialliset rakennukset, valtionhallinto, hallinto, arkkitehtuuri, rakennushistoria, hallintohistoria, poliittinen historia, historia
Kuvakavalkadi Suomen näyttävimmästä ja tärkeimmästä hallintorakennuksesta

Valtioneuvoston linnan päärakennus valmistui vuonna 1822. Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa rakennusta on kahden vuosisadan aikana isännöinyt ensin keisarillinen senaatti, sitten tasavallan hallitus. Kuvakavalkadi vuosien varrelta esittelee Suomen näyttävimmän ja tärkeimmän hallintorakennuksen, historian kuvastajan ja arkkitehtonisen helmen.

Statsrådsborgens huvudbyggnad stod färdig år 1822. Byggnaden ritad av Carl Ludvig Engel har under sina tvåhundra år först inhyst den kejserliga senaten och sedan republikens regering. Bildkavalkaden från de gångna åren visar Finlands mest prominenta och viktigaste förvaltningsbyggnad, en historisk spegelbild och en arkitektonisk pärla.

The main building of the Government Palace in Helsinki, designed by Carl Ludvig Engel, was completed in 1822 and occupied first by the Imperial Senate and later by the Finnish Government. This book describes its multiple roles over the years as the country's most important and impressive administrative building, a monument to the nation's history and an architectural masterpiece.

Valtioneuvoston linnan 200 vuotta - Statsrådsborgens 200 år - The Government Palace 200 years ilmestyy kolmikielisenä.