SKS  SEURA  KANSANRUNOUSARKISTO  KIRJALLISUUSARKISTO   KIRJASTO    FILI  YHTEYSTIEDOT
SKS Kirjat logo

suomeksi    In English   

Kulttuurintutkimus

kulttuurintutkimus
 

196 tuotetta, sivu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Järjestys: nimi   tekijä   julk. vuosi   hinta  

Piilota kuvat

100 Social Innovations from Finland (Taipale 2013)

One might wonder what a single-chamber parliament, dish drying cabinets and text messaging have in common. Or what the link is between maternity packs, xylitol, the sauna and free school meals. The an...

10,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Aika ja elämä (Ollila 2000)

Mikrohistoriallinen tutkimus suomalaisen sivistyneistön aikakäsityksistä 1800-luvun lopulla. Miten erilaiset aikatasot ja käsitykset ajasta jäsensivät ihmisten elämää? Onko aika kulttuurisidonnainen a...

24,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Aika ja identiteetti (Moilanen – Sulkunen 2007 )

Aika ja identiteetti -kokoelmassa pohditaan identiteettiä yksilöllisenä ja kollektiivisena ilmiönä. Teoksen artikkeleissa tarkastellaan monipuolisilla aikalaisaineistoilla, miten yksilön ja tämän iden...

27,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Aitoja ja alueita (Vuorinen 2001)

Aidat synnyttävät alueita. Kun sanan käytön rajat vedetään uudella tavalla, saadaan myös uudenlainen alue, jossa ennen toisilleen kaukaiset asiat ovatkin muuttuneet läheisiksi. Jyri Vuorinen pohtii te...

26,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Ajat muuttuvat (Kamppinen 2000)

Neljätoista aikaa ja aikakäsityksiä, ihmisen turvallisuudentunnetta ja ihmisen ja tieteen suhdetta kartoittavaa esseetä. Teoksessa pohditaan ajan ja muutoksen luonnetta, maailmassa navigointia sekä ti...

22,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Alastomuuden oikeutus (Frigård 2008)

Alastomuus ja valokuva on yhdistelmä, joka monen mielessä herättää epäilyksiä kuvien kunniallisuudesta. Taidehistorian tutkimuksessaan Johanna Frigård tarkastelee erilaisia tapoja tuottaa alastonvalok...

32,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Alkoholin vuosisata (Peltonen – Kilpiö ... 2006)

Viime vuosisadalla Suomi muuttui kieltolakimaasta keskioluen valtakunnaksi. 1900-luvun alun kieltolaki ja sen epäonnistuminen ovat vaikuttaneet käsityksiimme alkoholista ehkä enemmän kuin mikään muu a...

29,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Alkuperäiskansat tämän päivän maailmassa (Virtanen – Kantonen ... 2013)

Maailman kaikissa maanosissa asuvia alkuperäiskansoja koskettavat usein samantyyppiset, valtasuhteista ja historiasta juontuvat haasteet. Kirjassa pohditaan, millaisia haasteita nämä kansat eri maanti...

36,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Arkkitehdin pöydässä (Helkama – Blåfield-Aaltonen 2012)

Rakennusten tarjoama suoja ja ruoka ovat perustarpeitamme, mutta hienostuneimmillaan myös huippumuotoilua ja taidetta. Arkkitehdin pöydässä avaa kiehtovia näkökulmia tilan ja maun liittoon, arkkitehtu...

47,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Art deco ja taiteet / Art déco och konsten / Art Déco and the Arts (Gutman – Luojus 2013)

Art deco syntyi 1900-luvun alun Ranskassa vastareaktiona uusille modernistisille suuntauksille korostaen klassisia juuria kuvataiteissa, arkkitehtuurissa, muotoilussa, musiikissa sekä teatteri- ja tan...

38,00 €

Ei varastossa

Avartuva maailma (Markkanen – Miekkavaara ... 2013)

Geologi ja tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901) tuli tunnetuksi Koillisväylän löytäjänä, mutta hän oli myös kartografian historian uranuurtaja. Tieteellisen tuotantonsa ja suurta yle...

47,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Dokumentin utopiat (Sedergren – Kippola 2015)

Teos on läpileikkaus elokuvallisen dokumenttikulttuurin viidestä vuosikymmenestä. Sodan jälkeen propagandasta vapautuneet kamerat loivat kuviksi ulkopoliittisen rinnakkaiselon ja sisäpolitiikan kuohut...

55,00 €

Tulossa elokuussa 2015

Druidit (Sjöblom 2006)

Druidit on ensimmäinen kattava suomenkielinen yleisesitys kelttien druideista, tietäjistä tai uhripapeista. Kelttien uskontoperinnettä esitellessään tekijä ottaa huomioon ajalliset ja paikalliset ero...

24,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä (Nurmiainen 2009)

Kenen hyvää oli yhteinen hyvä vapaudenajan (1719-1772) Ruotsissa? Miten yksityisen ja yleisen edun suhde muuttui? Oliko yhteiskunta aikalaisten mielestä edistymässä kohti parempaa? Teoksessa vastauksi...

32,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Elämysten jäljillä (Eskola 1998)

Rakkaudesta taiteeseen -teokseen liittyvä, sen materiaalista kasvava ja siihen liittyvä tutkimusantologia, jossa esiin nousevat eri taidealat kirjallisuudesta musiikkiin, kuunnelmista teatteriin. Tutk...

28,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

 

196 tuotetta, sivu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14