SKS  SEURA  KANSANRUNOUSARKISTO  KIRJALLISUUSARKISTO   KIRJASTO    FILI  YHTEYSTIEDOT
SKS Kirjat logo

suomeksi    In English   

Julkaisusarjat

Suomi
 

Vuodesta 1841 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan Suomen ja sen sukukansojen kieliin ja kulttuureihin liittyviä tutkimuksia.

Sarja on vertaisarvioitu.

34 tuotetta, sivu 1 2 3

Järjestys: nimi   tekijä   julk. vuosi   hinta  

Piilota kuvat

Alpiini ja Otteljaana (Arjava 2005)

Kangasniemen etunimet on selkeä ja perusteellinen tutkimus mittavasta nimiaineistosta. Kirkonkirjojen avulla on selvitetty nimien leviämistä kansankerroksesta toiseen maaseutuyhteisön yhteiskunnallise...

22,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Empiirisen kielitieteen metodologia (Itkonen – Pajunen 2010)

Erinomainen yleiskatsaus tarkastelee empiirisen kielitieteen kenttää ja eri koulukuntien käyttämiä metodeja ja tarjoaa tarpeellisen avun kielitieteen tutkijoille.

Kirja tuo tarkkanäköisesti esiin sen,...

28,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Suomen sanojen rakenne (Koivisto 2013)

Teos tarjoaa kattavan tietopaketin sanojen rakenneperiaatteista: morfologiasta sanan käsitteeseen ja sananmuodostukseen. Se esittelee ja selittää havainnollisesti aihepiirinsä tieteellisen käsitteistö...

ePub-kirja

    Teos saatavissa Ellibsin e-kirjakaupasta

Verbit ja konstruktiot (Herlin – Kotilainen 2012)

Mikä suhde verbikonstruktiolla on verbin merkitykseen? Miten verbikonstruktiot vakiintuvat? Miten verbien ja konstruktioiden yhteispeli toimii tekstissä?

Fennistinen artikkelikokoelma tarkastelee su...

ePub-kirja

    Teos saatavissa Ellibsin e-kirjakaupasta

Eros kylässä (Pohjola-Vilkuna 1995)

Vuosisadan vaihteen maalaisyhteiskunnassa ihmiset asuivat ja nukkuivat vieri vieressä. Tilaa oli niukalti ja yksityisyys oli harvinaista. Missä ihmiset rakastelivat, toistensa nähdenkö? Mitkä tekijät...

16,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Fonesteemit ja sananmuodostus (Kulonen 2010)

Teos tarkastelee kokonaisvaltaisesti kielen perusaineksia, fonesteemeja, tutkimalla itämerensuomalaisten kielten u-johtimisia verbejä (heilua, luisua) – johtimen tehtäviä, merkitystä ja alkuperää. Tut...

22,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Iha köyhän laihakin (Rintala 2003)

Teos on sanahistoriallinen tutkimus. Se on koottu kaikista itämerensuomalaisista kielimuodoista ja siinä otetaan kantaa kerätyn aineiston perusteella iha-vartalon alkuperästä esitettyihin etymologisi...

27,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Ihalasta Ihaviljankorpeen (Rintala 2008)

Nykysuomen jokapäiväistä käyttösanastoa ovat ihana, ihastua, ihastella ja ihanne. Sanat ovat selvästi johdoksia, mutta niiden kantasana esiintyy nykyisin paikan- ja sukunimissä.

Tässä tutkimuksessa p...

24,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset (Palander 2011)

Suomen aluemurteet ovat varsinkin 1900-luvun puolivälin jälkeen maassamuuton ja kaupungistumisen yleistyttyä lähentyneet toisiaan. Ne ovat silti edelleen ajankohtainen puheenaihe: kielenkäyttäjät hava...

26,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Kielenhuollon juurilla (Kolehmainen 2014)

Kuinka haltia voitti haltijan? Millaista kiistaa käytiin kehon ja ruumiin välillä? Milloin essästä tuli ässä? Entä miten alkaa tekemään pääsi lopulta yleiskielen ilmaukseksi? Yleistajuinen kirja pureu...

44,00 €

Tulossa toukokuussa 2014

Kiellon lumo (Kotilainen 2007)

Suomen kielen kiellon erityispiirre on finiittiverbin tavoin toimiva kieltoverbi. Aina kieltoverbiä ei kuitenkaan puheessa mainita. Kiellon lumo osoittaa, että tällainen kieltoverbittömyys ei ole satu...

18,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Lapsuudesta keski-ikään (Palander 2005)

Miten yksilön puhekieli muuttuu hänen elämänsä aikana? Tähän kysymykseen haetaan vastausta tutkimuksessa, jossa on kolmenkymmenen vuoden ajan seurattu Enonkoskella vuonna 1962 syntyneen Pasin murteen...

22,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Larin Parasken epiikan kielellisestä variaatiosta (Lauerma 2004)

Moniulotteinen tutkimus porautuu kalevalamittaisen kansanrunouden kieleen. Systemaattisen tarkastelun kohteena on 20 eeppisen runon otos Boreniuksen ja Neoviuksen Larin Paraskelta tallentamasta materi...

18,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Lähisukukielet (Virtaranta – Suhonen 1983)

Lyhyitä näytteitä seuraavista suomen lähisukukielistä: karjalasta, lyydistä, vepsästä, inkeroisesta, vatjasta ja liivistä.

8,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

Mikael Agricola ja Erasmus Rotterdamilainen (Heininen 2006)

Mikael Agricolan 875-sivuinen Rucouskiria Bibliasta vuodelta 1544 oli hänen omien sanojensa mukaan kokoonpoimittu Raamatusta ja Missale Aboensesta sekä "monista muista". Yksi noista "muista" oli Erasm...

18,00 €

Varastossa   Lisää ostoskoriin

 

34 tuotetta, sivu 1 2 3