Aineellista ja aineetonta turvaa — ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630-1750

Piilahti, Kari-Matti
Title: Aineellista ja aineetonta turvaa — ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630-1750
Authors: Piilahti, Kari-Matti (Author)
Product number: 9789517468862
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 19,00 € (17,27 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Bibliotheca historica 106
Edition: 1. Edition, 2007
Language: Finnish
Pages: 394
Product family: History
Bibliotheca Historica
Library classification: 92.875 Kymenlaakso
National Library's descriptors: 1600-luku, 1700-luku, sosiaalihistoria, väestöhistoria, maaseutuväestö, elinolot, sosioekonomiset tekijät, ruokakunnat, perheet, yhteisöt, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, maaseutu, historia, paikallishistoriat, Valkeala
Kari-Matti Piilahti tarkastelee tutkimuksessaan ekologisia ja taloudellisia olosuhteita, perhe- ja ruokakuntarakenteen muutoksia ja kontaktinmuodostusta sekä niiden välisiä sidonnaisuuksia esiteollisessa maalaisyhteisössä. Kohteena on pohjoisessa Kymenlaaksossa sijaitseva Valkeala, jota tutkimusaikakaudella halkoivat taloudelliset, maantieteelliset ja kulttuuriset rajat. Teoksen moniulotteisessa näkökulmassa yhdistyvät talous- ja perhehistoria sekä verkostotutkimus.

Työssä painotutaan kontakteihin, niiden muodostukseen, ylläpitoon ja merkitykseen turvan tarjoajina. Siinä selvitetään, millä tavoin elinkeinorakenne näkyi kontaktien muodostumisessa? Vaikuttiko ruokakunnan koko toimintakentän laajuuteen? Miten kriisiajat heijastuivat kontakteihin tutkimusalueella? Mikä oli sukulaisuuden merkitys? Oliko havaittavissa turvan hakemista sukulaisverkoston ulkopuolelta? Kontaktimittareiksi Piilahti on valinnut kauppa-, luotto- ja takaussuhteet, taloudellisen yhteistyön, avioliitot ja kummisuhteet.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on kyseenalaistaa aiemmassa tutkimuksessa esitetty hypoteesi agraariyhteisön suhteiden rakenteellisesta muuttumattomuudesta. Mikrohistoriallista tutkimusta syventävät runsaat ruokakunnittaiset ja suvuittaiset esimerkit. Piilahden tutkimus nostaa esiin verkostotutkimuksessa tähän mennessä sivuosaan jäänyttä maaseuturahvaan vuorovaikutusta 1600- ja 1700-luvulla.