Empiirisen kielitieteen metodologia

Itkonen, Esa; Pajunen, Anneli
Title: Empiirisen kielitieteen metodologia
Authors: Itkonen, Esa (Author)
Pajunen, Anneli (Author)
Product number: 9789522222312
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 19,00 € (17,27 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomi 199
Edition: 2010
Publication year: 2010
Language: Finnish
Pages: 193
Product family: Languages
Finnish library classification: 87 KIELITIEDE
YSO - General Finnish ontology: metodologia, tutkimusmenetelmät, kielitiede, korpuslingvistiikka, kyselytutkimus, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, empiirinen tutkimus
Erinomainen yleiskatsaus tarkastelee empiirisen kielitieteen kenttää ja eri koulukuntien käyttämiä metodeja ja tarjoaa tarpeellisen avun kielitieteen tutkijoille.

Kirja tuo tarkkanäköisesti esiin sen, kuinka kielitieteen käyttämät metodit muodostavat niiden keskinäisille edellytyssuhteille perustuvan jatkumon: korpustutkimus edellyttää kieli-intuition käyttöä, väljää eksperimentaatiota edustava kyselytutkimus edellyttää korpustutkimusta ja tiukkaa eksperimentaatiota edustava silmänliiketutkimus edellyttää sekä korpustutkimusta että kyselytutkimusta. Teos selvittää, miten yhden metodin tunnistaa toisesta ja mikä on metodien keskinäinen suhde.