Helsingissä puhuttavat suomet — Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit

Sorjonen, Marja-Leena; Rouhikoski, Anu; Lehtonen, Heini
Title: Helsingissä puhuttavat suomet — Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit
Authors: Sorjonen, Marja-Leena (Editor)
Rouhikoski, Anu (Editor)
Lehtonen, Heini (Editor)
Product number: 9789522226112
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1310
Edition: 2015
Publication year: 2015
Language: Finnish
Pages: 504
Product family: Languages
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 88.2 Suomen kieli
YSO - General Finnish ontology: suomen kieli, puhekieli, variaatio (kieli), asenteet, kielenkäyttö, kontekstuaalisuus, kielellinen vuorovaikutus, sosiaalinen identiteetti, sosiaaliset murteet, helsinkiläiset, koodinvaihto, slangi, intonaatio (puhe), monikielisyys, maahanmuuttajatausta, sosiolingvistiikka, kielentutkimus
Kirja piirtää kuvaa siitä, miten 2000-luvun helsinkiläiset puhuvat ja miten helsinkiläispuheesta ja helsinkiläisyydestä puhutaan. Ääneen pääsevät monimurteiset ja monikieliset helsinkiläiset. Artikkelit valottavat niitä sosiaalisia prosesseja, joissa käsityksemme kielestä sekä paikallisista ja sosiaalisista identiteeteistä syntyvät, joissa niitä ylläpidetään ja joissa niitä muokataan. Teos nostaa helsinkiläispuheesta esiin puolia, joihin kielentutkimuksessa ei aikaisemmin ole tartuttu. Kirja on suunnattu kieli- ja sosiaalitieteistä kiinnostuneille, mutta se tarjoaa uusia näkökulmia kaikille, jotka ovat tekemisissä kieleen ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten kanssa.