Käänteitä ja käsitteitä — Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun

Hamunen, Markus; Nieminen, Tommi; Kelomäki, Tapani; Dufva, Hannele
Title: Käänteitä ja käsitteitä — Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun
Authors: Hamunen, Markus (Editor)
Nieminen, Tommi (Editor)
Kelomäki, Tapani (Editor)
Dufva, Hannele (Editor)
Product number: 9789518581362
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 35,00 € (31,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1454
Edition: 2019
Publication year: 2019
Language: Finnish
Pages: 361
Product family: Autumn 2019
Languages
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 87 KIELITIEDE
YSO - General Finnish ontology: kielentutkimus, kielitiede, metateoriat, teoriat, keskustelu, diskurssi, retoriikka, tiede, paradigmat, käsitteet, terminologia, normit, normatiivisuus, kielen oppiminen, tutkimus, suuntaukset
Kielentutkimus on nykyisin erittäin monipuolista, yhä useammin monitieteistä ja tieteenalana rajoiltaankin sumeaa. Erilaisten teoreettis-metodologisten suuntausten pirstoma kenttä eriytyy helposti toisilleen vieraiksi tutkimussuuntauksiksi ja -traditioiksi, joilla ei välittämättä ole paljonkaan tekemistä keskenään. Käänteitä ja käsitteitä pyrkii osoittamaan tilaa ja tarpeita erityisesti suomalaisen ja suomenkielisen kielitieteen metatutkimukselle. Kun kielentutkimus keskittyy siihen, mitä on luonnollinen kieli, kiinnittää metatason tutkimus huomionsa siihen, mitä on itse kielentutkimus. Millaista on lingvistiikan tiedonmuodostus, tutkimuksen tavat ja käytänteet, sosiaalinen järjestys, historia ja termien ja käsitteiden perinne?

Kokoelman ensimmäisessä osiossa keskitytään kielentutkimuksen käänteisiin ja käänneretoriikkaan. Miten kielentutkimus näyttäytyy tieteelliseksi kehitykseksi ymmärretyn muutosprosessin kannalta? Toisessa osiossa syvennytään viiteen eri käsitteeseen. Terminologiset valinnat kuvaavat ja luokittavat kohdettaan mutta myös kiinnittävät tutkimusta tiettyihin näkökulmiin ja perinteisiin.