Kansallisten instituutioiden muotoutuminen — suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960

Karonen, Petri; Räihä, Antti
Title: Kansallisten instituutioiden muotoutuminen — suomalainen historiakuva Oma Maa -kirjasarjassa 1900-1960
Authors: Karonen, Petri (Editor)
Räihä, Antti (Editor)
Product number: 9789522226068
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Historiallisia tutkimuksia 267
Edition: 2014
Publication year: 2014
Language: Finnish
Pages: 457
Product family: History
Historiallisia tutkimuksia
Library classification: 92 SUOMEN HISTORIA
National Library's descriptors: 1900-1909, 1910-1960-luku, historiankirjoitus, historiantutkimus, historiankäsitys, historiapolitiikka, historiatietoisuus, suomalaiset, instituutiot, valtio, valtionmuodostus, kirkkohistoria, kirkko, uskonto, perhe, hallinto, hallintohistoria, sotahistoria, oikeushistoria, oikeusjärjestelmät, terveydenhuolto, sosiaaliturva, parlamentarismi, tiedonvälitys, kansanvalistus, koululaitos, kapinaliikkeet, vastarinta, historiantutkijat, Suomi, Alanen, Aulis J., Gummerus, Jaakko, Lindeqvist, K. O., Linkomies, Edwin, Palmén, E. G., Oma maa (kirjasarja)
Millainen oli 1900-luvun alkupuolen historiakuva Suomessa? Miten kansallista yhteishenkeä rakennettiin suuren yleisön tietoteoksessa? Miksi vuotta 1809 korostettiin, mutta vuotta 1918 häivytettiin?

Kirja tutkii suositun ja vaikutusvaltaisen Oma Maa -kirjasarjan historiakuvaa vuosina 1900–1960. Näkökulma on instituutioissa: tarkasteltavina ovat hallinto, talous, sosiaaliturva, kansansivistys, tiedonvälitys ja perhe. Pitkään julkaistu kirjasarja antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden analysoida jatkuvuuksia ja muutoksia kansallisen historiankirjoituksen keskeisimpinä vuosikymmeninä. Artikkelikokoelma rakentaa ainutlaatuisen kuvan historiantutkimuksen historiasta ja historiapolitiikasta.

Teoksen kirjoittajat ovat historiantutkijoita Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.