Kansanetiikkaa — käsityksiä hyvästä ja pahasta

Laaksonen, Pekka; Knuuttila, Seppo; Piela, Ulla
Title: Kansanetiikkaa — käsityksiä hyvästä ja pahasta
Authors: Laaksonen, Pekka (Editor)
Knuuttila, Seppo (Editor)
Piela, Ulla (Editor)
Product number: 951746780X
Product form: Hardcover
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Kalevalaseuran vuosikirja 84
Edition: 1. edition, 2005
Language: Finnish
Pages: 317
Product family: Anthropology
Finnish library classification: 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
Tässä vuosikirjassa kahdeksantoista tutkijaa pohtii, millaisia kansanomaisia käsityksiä hyvästä ja tavoiteltavasta tai huonosta, mutta houkuttelevasta elämästä suullinen perinne ja kirjalliset tekstit meille välittävät.

Kirjoituksia yhdistää oletus kansanetiikan moniäänisyydestä ja ulottumisesta kaikille elämänalueille. Käy ilmi, että eräät piirteet ovat historiallistuneet ja toiset, esimerkiksi velvollisuus- ja oikeudenmukaisuuskäsitykset voivat olla vanhanaikaisuudessaan hämmästyttävän ajankohtaisia. Kansanetiikassa käännetään asioista näkyville useita puolia, vaihtoehtoisia tulkintoja, mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Hyvän ja oikean ohella pohditaan sitäkin, miten on arvioitu moraalisten esikuvien epäiltävyyttä ja kultaisen keskitien riittämättömyyttä.