Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600-1800

Viitaniemi, Ella
Title: Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600-1800
Authors: Viitaniemi, Ella (Editor)
Product number: 9789518586053
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 1.5.2023
Price: 32,00 € (29,09 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Historiallisia Tutkimuksia 289
Edition: 2023
Publication year: 2023
Language: Finnish
Pages: 311
Product family: Spring 2023
History
Historiallisia Tutkimuksia
Finnish library classification: 28 KRISTILLISET KIRKOT JA YHTEISÖT. KIRKKOHISTORIA
YSO - General Finnish ontology: kirkko (instituutio), papisto, yhteiskunta, jumalanpalvelus, saarnat, kolehti, papit, perheet, pappilat, kotiopetus, tytöt, paikallisyhteisöt, kirkkorakennukset, kirkkomaalaukset, tilat, yhteisöllisyys, pyhyys, kokemuksellisuus, vuorovaikutus, tiedonvälitys, pitäjänkokoukset, poliittinen kulttuuri, muutos, historia
Millaisia olivat kirkon ja papiston tehtävät, asema ja merkitys varhaismodernissa yhteiskunnassa?

Kirkko, papisto ja yhteiskunta 1600-1800 tarkastelee kirkon ja papiston toimia, asemaa ja merkitystä osana varhaismodernin ajan ihmisten elämää ja kokemusympäristöä. Teos avaa papin perheen ja pappiloiden asemaa ja roolia seurakunnassa sekä yhteiskunnassa laajemminkin. Kirkkoa käsitellään seurakuntalaisten yhdessä rakentamana julkisena tilana sekä kokemusyhteisönä ja -ympäristönä. Ketkä kirkkoja itseasiassa rakensivat ja maalasivat: ammattimiehet, itseoppineet vai pitäjäläiset? Tarkasteluun nousee myös kirkon rooli osana Ruotsin valtakunnan hallintokoneistoa. Mikä oli papiston rooli julkisena tiedonvälittäjänä? Miten papisto näyttäytyi politiikan ja hallinnon toimijana? Millainen oli suomen kielen asema?

Viimeaikaiseen tutkimukseen perustuva teos tarjoaa uutta tietoa erityisesti yhteiskunta- ja taidehistorian aloilta. Samalla se toimii johdatuksena varhaismodernin yhteiskunnan tutkimuksen metodeihin ja teoreettisiin pohdintoihin.