Kulttuurien tutkimuksen menetelmät

Fingerroos, Outi; Kajander, Konsta; Lappi, Tiina-Riitta
Title: Kulttuurien tutkimuksen menetelmät
Authors: Fingerroos, Outi (Editor)
Kajander, Konsta (Editor)
Lappi, Tiina-Riitta (Editor)
Product number: 9789518585711
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 9.11.2022
Price: 25,00 € (22,73 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Tietolipas 274
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 429
Product family: Autumn 2022
Tietolipas
Culture
Finnish library classification: 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
YSO - General Finnish ontology: kansatiede, kulttuuriantropologia, folkloristiikka, uskontotiede, etnografia, tutkimusmenetelmät, tutkimusetiikka, tutkimussuunnitelmat, tutkimusaineisto, tieteellinen kirjoittaminen
Kulttuurien tutkimuksen menetelmät esittelee humanistisen kulttuurien tutkimuksen yleisimmät työvälineet ja tiedon tuottamisen tavat. Kirja käy läpi tutkimusprosessin eri vaiheet tietoteoriasta ja tutkimusetiikasta aineiston hankintatekniikoihin ja analyysiin, aina tutkimussuunnitelman ja etnografisen tutkimustekstin kirjoittamiseen saakka.

Kirjan työkalupakista opiskelija tai tutkija voi poimia oppeja ja periaatteita oman tutkimuksensa apuvälineiksi ja tienviitoiksi. Esittelyssä ovat paradigmojen ja agendojen muutokset ja tieteenfilosofia, etnografisen kenttätyön ja kirjoittamisen eri muodot, materiaalisuus, refleksiivisyys, havainnointi ja aistit, digitaalisuus ja audiovisuaaliset havainnointitekniikat sekä valikoidut tekstimenetelmät. Teoksessa havainnollistetaan eri menetelmien soveltamista esimerkein sekä kannustetaan tutkijaa kehittämään omia sovelluksiaan.

Teoksen kirjoittajat ovat etnologeja, antropologeja, perinteentutkijoita, uskontotieteilijöitä ja digitaalisen kulttuurin tutkijoita. Teos soveltuu kurssikirjaksi ja menetelmäoppaaksi niin kulttuurien tutkimuksen alojen opiskelijoille, väitöskirjatutkijoille kuin akateemisella urallaan pidemmälle ehtineille tutkijoille.