Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa

Autio, Minna
Title: Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa
Authors: Autio, Minna (Author)
Product number: 9517468083
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 19,00 € (17,27 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Julkaisuja/Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura 65 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 65 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1066
Edition: 1. Edition, 2006
Language: Finnish
Pages: 176
Product family: History
Library classification: 30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
National Library's descriptors: kulutustutkimus, nuoret, kulutustottumukset, rahankäyttö, kuluttajakäyttäytyminen, ostokäyttäytyminen, ympäristötietoisuus, kuluttajat, kulutus, ympäristöarvot
Tutkimuksessa tarkastellaan 15-19-vuotiaiden nuorten kirjoittamia kuluttajatarinoita sekä heidän käsityksiään vihreästä kuluttamisesta. Suomalainen harkitsevuuteen ja säästäväisyyteen perustuva kuluttajaihanne vaikuttavaa kuluttamista koskevaan tarinavarantoon ja kulutuskielen ilmauksiin myös nuorten puheessa. Kulutuksen nautinto ja tuhlauksen ilo eivät ole niin leimallista runsauden keskellä eläville nuorille kuluttajille kuin usein ajatellaan.

Maltillinen ja kontrolliin perustuva kuluttajuus on hyve, ja vihreän kulutuksen eetos tukee tätä perinteistä, pidättyväistä kulutuseetosta. Nuoret ovat kontrollista huolimatta kuitenkin kääntäneet tuhlauksen myönteiseksi merkitykseksi: tuhlaajapojat ja -tytöt osaavat nauttia kulutuksen mielihyvästä.