Lauseita ja vesinokkaeläimiä — Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin

Shore, Susanna
Title: Lauseita ja vesinokkaeläimiä — Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin
Authors: Shore, Susanna (Author)
Product number: 9789518581980
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 33,00 € (30,00 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1460
Edition: 2020
Publication year: 2020
Language: Finnish
Pages: 655
Product family: Autumn 2020
Languages
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 88.2 Suomen kieli
YSO - General Finnish ontology: suomen kieli, lauseoppi, funktiokielioppi, tekstianalyysi, lauseenjäsennys, lausetyypit, sidoksisuus
Lauseita ja vesinokkaeläimiä esittelee uudenlaisen lähestymistavan lauseenjäsennykseen. Kirjan lähtökohtana on perinteinen lauseoppi eli suomen kielioppiperinteessä muodostunut kuvaus, jota syvennetään funktionaalisen lauseopin periaattein ja käsittein.

Funktionaalisessa lauseopissa lähdetään siitä, että lauseessa tehdään useampia asioita samanaikaisesti: luomme kuvan kokemus- ja mielikuvitusmaailmastamme, suhtaudumme omiin ja muiden sanomisiin sekä yritämme vaikuttaa muihin. Samalla muodostamme sanoista ja lauseista laajempia puhuttuja ja kirjoitettuja kokonaisuuksia. Lähestymällä lauseenjäsennystä näistä eri näkökulmista funktionaalinen lauseoppi selkeyttää ja täydentää
perinteistä lauseoppia antaen lisävälineitä lauseenjäsennyksen ymmärtämiseen ja tekstien merkitysten avaamiseen.

Kirjassa on yli 1 500 autenttista tekstiesimerkkiä sekä kattava suomen- ja englanninkielinen hakemisto. Kuvaus keskittyy kirjoitettuun kieleen, mutta monet kirjassa esitetyt keskeiset lauseopilliset yleistykset pätevät myös puhuttuun kieleen.