Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen — Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä

Vehkalahti, Kaisa; Jouhki, Essi; Lipkin, Sanna; Sitomaniemi-San, Johanna; Kuokkanen, Tiina
Title: Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen — Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä
Authors: Vehkalahti, Kaisa (Editor)
Jouhki, Essi (Editor)
Lipkin, Sanna (Editor)
Sitomaniemi-San, Johanna (Editor)
Kuokkanen, Tiina (Editor)
Product number: 9789518585902
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 22.12.2022
Price: 32,00 € (29,09 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Historiallisia Tutkimuksia 288
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 511
Product family: Autumn 2022
Historiallisia Tutkimuksia
History
Finnish library classification: 90.2 Yleinen kulttuurihistoria
YSO - General Finnish ontology: lapsuus, tutkimus, lapset (ikäryhmät), historia, lapsitutkimus, tutkimusmenetelmät, metodologia, monitieteisyys
Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen toimii oppaana menneisyyden lapsuuden moniääniseen maailmaan, sen aineistoihin, menetelmiin sekä tutkimustraditioihin. Menneisyyden lapsia ja lapsuutta käsittelevää tutkimusta tehdään useilla tieteenaloilla, ja käytetyt käsitteet ja menetelmät vaihtelevat. Teos johdattaa monitieteiseen ja alati kehittyvään tutkimuskenttään sekä sen menetelmällisiin erityispiirteisiin. Samalla se pohtii, miten lapsuuden historian keskeiset lähestymistavat ja kysymyksenasettelut ovat muotoutuneet ja millaisia vaiheita alan historiassa voidaan nähdä.

Teoksen luvut kiinnittyvät muun muassa arkeologiaan, etnologiaan, kasvatustieteisiin, kirjallisuudentutkimukseen, historiantutkimukseen sekä yhteiskuntatieteisiin. Kaikkia kirjoittajia yhdistää kiinnostus lapsuuden monipolviseen historiaan ja sen tulkinnan mahdollisuuksiin.