Muistitietotutkimuksen paikka — Teoriat, käytännöt ja muutos

Savolainen, Ulla; Taavetti, Riikka
Title: Muistitietotutkimuksen paikka — Teoriat, käytännöt ja muutos
Authors: Savolainen, Ulla (Editor)
Taavetti, Riikka (Editor)
Product number: 9789518584387
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 7.9.2022
Price: 33,00 € (30,00 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1478
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 525
Product family: Spring 2022
SKS:n Toimituksia
History
Society
Culture
Finnish library classification: 90 HISTORIANTUTKIMUS. YLEINEN KULTTUURIHISTORIA YLEINEN SOTAHISTORIA. YLEINEN ARKEOLOGIA
YSO - General Finnish ontology: muistitieto, tutkimus, tutkimusmenetelmät, metodologia, historiantutkimus, folkloristiikka, kansatiede, kulttuurintutkimus, monitieteisyys, tieteidenvälisyys
Muistitietoa, menneisyyttä koskevaa subjektiivista ja yhteisöllistä tietoa, hyödynnetään monilla tieteenaloilla. Suomalaisella muistitietotutkimuksella onkin vankat siteet paitsi historiantutkimukseen myös folkloristiikkaan ja etnologiaan.

Muistitietotutkimuksen paikka tarjoaa ajantasaisen johdatuksen muistitietotutkimuksen luonteeseen ja mahdollisuuksiin. Kattava perusteos esittelee muistitietotutkimuksen historiaa ja nykypäivää sekä roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Teoksessa muistitietotutkimus ymmärretään tieteidenvälisenä ja monitieteisenä kenttänä. Kirja suhteuttaa muistitietotutkimusta historian- ja kulttuurien tutkimuksen tieteenaloihin ja jäsentää sen yhteyksiä muun muassa kansainväliseen oral history -liikkeeseen, kulttuuriseen muistitutkimukseen ja digitaalisiin ihmistieteisiin.

Eri tieteenaloja edustavat kirjoittajat lähestyvät muistitietotutkimuksen teorioita, menetelmiä ja aineistoja monipuolisten, omiin tutkimuksiinsa pohjautuvien tapausesimerkkien kautta. Muistitietotutkimusta hyödyntäville tutkijoille ja opinnäytetyön tekijöille teos on verraton käsikirja.