Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti — senaattori Lennart Gripenbergin sukupiiri ja sääty-yhteiskunnan muodonmuutos

Gluschkoff, Jaana
Title: Murtuva säätyvalta, kestävä eliitti — senaattori Lennart Gripenbergin sukupiiri ja sääty-yhteiskunnan muodonmuutos
Authors: Gluschkoff, Jaana (Author)
Product number: 9789517469715
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 21,00 € (19,09 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Bibliotheca historica 112
Edition: 1. edition, 2008
Language: Finnish
Pages: 425
Product family: Culture
Bibliotheca Historica
Finnish library classification: 90.2 Yleinen kulttuurihistoria
YSO - General Finnish ontology: henkilöhistoria, suvut, sääty-yhteiskunta, yhteiskunnallinen muutos, säädyt, yhteiskuntaluokat, eliitit, yläluokka, yhteiskunnallinen asema, sosiaalinen kerrostuneisuus, historia
Muuttuvista valtiollisista rajoista tai rakenteista huolimatta vanhojen hallitsevien eliittisukujen yhteydet elivät näkymättöminä sukuverkostoina, omistussuhteina, liike-elämäyhteyksinä ja sotilassukujen valtana. Näillä oli keskeinen, vaikka usein näkymätön vaikutus yhteiskunnalliseen kehitykseen ja modernisaatioon.

Teoksessa avataan senaattori Lennart Gripenbergin ja hänen sukupiirinsä kautta monitasoinen näkymä sääty-yhteiskunnan murrokseen. Samalla avautuu myös laajemmin kuva eliitin muodonmuutokseen, sen keinoihin sopeutua ja vastata ajan haasteisiin. Jo aikaisemmin saavutetun yhteiskunnallisen aseman säilyttäminen seuraavien sukupolvien aikana vaati uudenlaisia ratkaisuja ja taitoja, jotka mursivat perinteisiä sääty-yhteiskunnan rooleja. Esimerkkeinä käytetyt monikansalliset valtaverkostot toimivat yhdessä, rinnakkain ja limittäin yhteiskunnallisissa johtotehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Näitä yhteyksiä tutkimalla on noussut esiin lisäksi kokonaan uudenlainen näkökulma maiden rajat ylittävään taloudelliseen yhteistyöhön. Eliittien sukuverkostojen tutkimus paljastaa sosiaalisten suhteiden ja liikkuvuuden näkökulman myös muiden ryhmien tutkimukselle, kun niitä tarkastellaan suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen yhtenä osana.