Pohjola, Atlantti, maailma — Ylirajaisen vuorovaikutuksen historiaa 1600 - 1900-luvuilla

Kananoja, Kalle; Tähtinen, Lauri
Title: Pohjola, Atlantti, maailma — Ylirajaisen vuorovaikutuksen historiaa 1600 - 1900-luvuilla
Authors: Kananoja, Kalle (Editor)
Tähtinen, Lauri (Editor)
Product number: 9789522229151
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Historiallinen Arkisto 147
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 314
Product family: History
Historiallinen arkisto
Tiedon ja tieteen kirjamarkkinat
Library classification: 91 MAAILMANHISTORIA. EUROOPAN HISTORIA
National Library's descriptors: 1600-luku, 1700-luku, 1800-luku, 1900-luku, vuorovaikutus, kulttuurikosketukset, merenkulku, kauppasuhteet, muuttoliike, siirtolaisuus, siirtokunnat, siirtomaat, kolonialismi, uusi aika, henkilöhistoria, historia, Pohjoismaat, Atlantin valtameri, Carloff, Henrich, Pufendorf, Samuel, Kalm, Pehr
Teos kertoo Pohjolan pitkästä atlanttisesta historiasta. Kirjassa esitellään varhaismodernin aikakauden suomalaisia ja skandinaavisia henkilöitä ja ilmiötä, joiden kohtalot risteävät Atlantilla erinäisissä kehityskuluissa 1600-luvulta 1900-luvun alkupuolelle. Tähän pohjoismaisten toimijoiden joukkoon kuului yrittäjiä, sotilaita, merimiehiä ja luonnon- tai historiantutkijoita sekä suuri joukko yksilöimättömiksi jääviä siirtolaisia.

Siirtolaisuus oli Atlantin historian keskeisiä piirteitä ja muodosti perustan monitahoiselle vuorovaikutukselle, jonka luonnollisena ja väistämättömänä seurauksena kulutustottumukset ja käsitykset maailmasta muuttuivat. Perinteisen ja paikallisen rajat hämärtyivät kulttuurien sekoittumisen ja globalisoitumisen edetessä.

Teoksen artikkelit kuvaavat Atlantin historian tutkimushaasteita ja kysyvät, mitä Atlantin historia ja globaalihistoria voivat tarjota suomalaisille historiantutkijoille, -opiskelijoille ja lukijoille. Tekijät osoittavat, että atlanttinen historia on ollut osa pohjoismaista historiaa, mistä syystä sen tulisi myös laajemmin olla osa suomalaista historiankirjoitusta. Kuten useat kirjan tapaustutkimukset osoittavat, varhaismoderni Pohjola ja siihen linkittyvä Atlantti olivat lähtökohtaisesti ylirajaisia tiloja, joiden perintö kantoi myös 1900-luvulle.

Artikkelikokoelma edustaa uusinta kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta Atlantin historian alalla ja perustuu monipuolisiin alkuperäislähteisiin. Teos soveltuu historian oppikirjaksi sekä kaikille globaalihistoriasta kiinnostuneille lukijoille.

FT Kalle Kananoja on historiantutkija, jonka tutkimusteemat ovat keskittyneet orjuuden ja orjakaupan sosiaalihistoriaan sekä kulttuurien väliseen lääkinnälliseen vuorovaikutukseen globaalihistoriassa.

FT Lauri Tähtinen on historiantutkija, jonka tutkimusaloja ovat aate-, kulttuuri- ja oikeushistoria. Hänen aikaisemmat julkaisunsa ovat käsitelleet uskonnon ja poliittisen talouden yhteiskunnallisia yhteyksiä sekä näiden pitkiä jatkumoja.