Rajan kirjailijat — Venäjän Karjalan suomenkieliset kirjailijat tilan ja identiteetin kirjoittajina

Kurki, Tuulikki
Title: Rajan kirjailijat — Venäjän Karjalan suomenkieliset kirjailijat tilan ja identiteetin kirjoittajina
Authors: Kurki, Tuulikki (Author)
Product number: 9789522229274
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1435
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 436
Product family: Literature
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia
YSO - General Finnish ontology: suomenkielinen kirjallisuus, kertomakirjallisuus, vähemmistökirjallisuus, kirjailijat, kielelliset vähemmistöt, suomenkieliset, lehdistökirjoittelu, kulttuuri-identiteetti, kansallinen identiteetti, kulttuuripolitiikka, sodanjälkeinen aika, neuvostovallan aika, postkommunismi, rajaseudut, kirjallisuudenhistoria, historia
Teos avaa tuoreen näkökulman Venäjän Karjalan suomenkieliseen kirjallisuuteen. Se tarkastelee suomenkielisen kirjallisuuden rakentumista Moskova-johtoisen kirjallisuusinstituution ja valtiollisen rajaseudun luomissa jännitteissä 1940-luvulta nykypäivään.

Teoksessa kysytään, millaisia historianarratiiveja ja identiteettejä sekä millaista kulttuurista tilaa kirjallisuus on rakentanut rajaseudun väestölle. Miten rajaseudun kirjallisuuden luomat historiakertomukset, tilat ja identiteetit ovat myötäilleet tai vastustaneet Moskovasta päin luotuja yhdenmukaistavia määrittelyjä? Miten rajat ja niiden yli liikkuminen ovat vaikuttaneet rajaseudun väestön kulttuurisen tilan ja identiteettien rakentamiseen? Kysymyksiä pohditaan esimerkiksi Antti Timosen, Nikolai Jaakkolan, Taisto Huuskosen ja Arvi Pertun proosateosten, aikalaiskritiikkien sekä arkisto- ja haastatteluaineistojen avulla. Teos on tieteellinen tutkimus, joka soveltuu oppikirjaksi ja tietolähteeksi kaikille Venäjän Karjalan kirjallisuuselämästä kiinnostuneille.

Tuulikki Kurki on perinteentutkimuksen dosentti ja kulttuurintutkimuksen yliopistotutkija Karjalan tutkimuslaitoksessa Itä-Suomen yliopistossa. Hän on tutkinut Venäjän Karjalan suomenkielistä kirjallisuutta vuodesta 2003 lähtien ja julkaissut aiheesta lukuisia tieteellisiä artikkeleita kansallisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä. Lisäksi hän on johtanut monitieteisiä tutkimushankkeita, jotka tarkastelevat kulttuureja ja kirjoittamista valtiollisilla ja kulttuurisilla rajaseuduilla.