Ruoan kulttuuri — Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen

Uusihakala, Katja; Eräsaari, Matti
Title: Ruoan kulttuuri — Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen
Authors: Uusihakala, Katja (Editor)
Eräsaari, Matti (Editor)
Product number: 9789522227126
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1419
Edition: 2016
Publication year: 2016
Language: Finnish
Pages: 241
Product family: Anthropology
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
YSO - General Finnish ontology: ruoka, ruokailu, juominen, symboliikka, sosiokulttuuriset tekijät, yhteisöllisyys, sosiaalinen käyttäytyminen, sosiaaliset suhteet, sukupuolittuminen, ruumiillisuus, sukulaisuus, perhesuhteet, rituaalit, chaggat, mengenit, mate, mezcal, antropologia
Ruoan kulttuuri tarkastelee ruokaa ja syömistä vertailevasta näkökulmasta. Kirjan artikkeleissa kuvataan ja analysoidaan ruokaa ja sen valmistamiseen liittyviä käytäntöjä, ruoan ilmentämiä luokitteluja ja symbolisia rakenteita sekä ruokailun sosiaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja eri puolille maailmaa sijoittuvien etnografisten esimerkkien avulla.

Kaukaisten, ei-länsimaisten ja usein eksoottistenkin ruokailuun liittyvien käytäntöjen kautta on mahdollista tarkastella myös omia, itsestään selvinä pitämiämme ruokailutottumuksia uusin silmin. Näin ollen kirja toimii myös johdatuksena antropologiseen tapaan tutkia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä.

Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa sukupuolittuneita ruokkimiseen ja hoivaan liittyviä käytäntöjä, ruokalahjoitusten merkitystä ihmisten välisten suhteiden rakentamisessa, juomisen symboliikkaa ja ruokiin liitettyjä moraalisia arvoja.

Kirja on suunnattu paitsi sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan perehtyneelle lukijalle, myös laajemmalle ruoan sosiaalisesta ulottuvuudesta kiinnostuneelle lukijakunnalle.