Satunnaisesti Suomessa

Lamberg, Marko; Piela, Ulla; Snellman, Hanna
Title: Satunnaisesti Suomessa
Authors: Lamberg, Marko (Author)
Piela, Ulla (Author)
Snellman, Hanna (Author)
Product number: 9789518580051
Product form: Hardcover
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 46,00 € (41,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Kalevalaseuran vuosikirja 97
Edition: 2018
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 325
Product family: Society
Kalevalaseuran vuosikirjat
Finnish library classification: 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
YSO - General Finnish ontology: kulttuurintutkimus, perinnetieteet, kulttuurikosketukset, transnationaalisuus, kansallinen identiteetti, suomalaisuus, suomalaiset, maahanmuuttajat, muuttoliike, monikulttuurisuus, kulttuurihistoria, historia
Kalevalaseuran 97. vuosikirja Satunnaisesti Suomessa tarkastelee Suomeen sattumalta saapuneita ja tänne tilapäisesti jääneitä ihmisiä ja ilmiöitä. Satunnaisia kulttuurisia kohtaamisia tapahtuu kaiken aikaa ja kaikkialla, keskellä arkea. Kulttuurisen kohtaamisen vaikeus ja viehätys piilee siinä, että vieraan kohtaaminen on kulttuurisidonnaista: maailmassa ei ole olemassa yhtä hyväksi katsottua tapaa kohdata vieras ihminen tai ilmiö.

Teoksen artikkelit käsittelevät erilaisuutta ja toisenlaisuutta Suomessa mutta myös sattumalta maahamme tulleiden henkilöiden kokemuksia ja tulkintoja Suomesta ja suomalaisuudesta. Taustoiltaan, kieleltään ja kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kohtaaminen on aina haasteellista. Hankauskohtia aiheuttavat erilaiset käsitykset ja kokemukset maailmasta, hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, rumasta ja kauniista. Eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten ja ilmiöiden samanaikainen läsnäolo luo muutostarpeita ja vaatii uusia toimintamalleja miltei kaikilla elämän alueilla.