Suomi kasvitieteen kieleksi — Elias Lönnrot termistön kehittäjänä

Pitkänen, Kaarina
Title: Suomi kasvitieteen kieleksi — Elias Lönnrot termistön kehittäjänä
Authors: Pitkänen, Kaarina (Author)
Product number: 9789517469821
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 19,00 € (17,27 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1164
Edition: 1. edition, 2008
Language: Finnish
Pages: 314
Product family: Languages
SKS:n toimituksia
Treasures from the Book Cellar
Finnish library classification: 88.2 Suomen kieli
YSO - General Finnish ontology: kasvit, kielitiede, suomen kieli, kasvitiede, terminologia, nimet, tieteelliset nimet, sanastot, uudissanat, nimistöntutkimus
Suomen kieltä alettiin 1800-luvun loppupuolella vähitellen käyttää opetuksen ja tieteen kielenä. Jotta tämä oli mahdollista, oli luotava sanastoa, jolla pystyttiin puhumaan tieteellisistä käsitteistä. Tutkimus selvittää 1800-luvun tunnetuimman sanasepän työtä tieteellisen sanaston muodostajana. Kasvien rakenneoppiin luotu sanasto on Elias Lönnrotin tiedesanastoista laajin ja vakiintunein. Lönnrot julkaisi noin 1700 termiä sisältävän "Kasvikon oppisanoja" -luettelonsa vuoden 1858 Suomi-kirjassa. Tässä hän esitteli muun muassa termit emi, hede, parilehtinen, sepivä ja vastopuikea.

Tutkimuksessa selvitetään termien alkuperää, analysoidaan termejä tieteellisten käsitteiden nimeäjinä ja osoitetaan uudissanojen muodostamisen taustalla olevia kotoisia ja vieraskielisiä malleja. Sanastollisen analyysin lisäksi teoksessa esitellään kasvien rakenneopin historiaa, tuodaan esiin Lönnrotin näkemyksiä omakielisen sanaston tärkeydestä kansansivistyksen kannalta sekä luodaan katsaus näiden 150 vuotta sitten muodostettujen sanojen elämään nykyisessä kasvitieteen termistössä.