Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen

Martikainen, Tuomas; Pöyhönen, Sari
Title: Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen
Authors: Martikainen, Tuomas (Editor)
Pöyhönen, Sari (Editor)
Product number: 9789518588491
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 15.12.2023
Price: 32,00 € (29,09 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1489
Edition: 2023
Publication year: 2023
Language: Finnish
Pages: 421
Product family: Autumn 2023
Languages
Culture
Society
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 87 KIELITIEDE
YSO - General Finnish ontology: yhteiskunta, väestönmuutokset, maahanmuutto, monimuotoisuus, monikulttuurisuus, pakolaisuus, pakolaiset, maahanmuuttajat, stereotypiat, moninaisuus, muuttoliike
Maahanmuuton lisääntymisellä 1990-luvun taitteesta lähtien on ollut lukuisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Moninaisuus on lisääntynyt, eivätkä perinteiset sosiaaliset kategoriat, kuten etninen tausta, syntymämaa tai äidinkieli, enää riitä kuvaamaan sitä.

Tämä teos tarkastelee monimuotoista Suomea superdiversiteetin käsitteen valossa. Käsite kyseenalaistaa perinteisen monikulttuurisuusajattelun, joka korostaa etnisiä ja kulttuurisia eroja. Superdiversiteetti nostaa niiden rinnalle niin ryhmien sisäisiä kuin yksilöllisiäkin eroja ja erilaisten elämänkulkujen merkitystä. Superdiversiteetin näkökulmasta maahanmuuton aiheuttamia yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan käsitellä aiempaa syvällisemmin. Käsitettä pohditaan teoksessa myös kriittisesti: Mitä uutta se tarjoaa? Mihin sitä voidaan soveltaa? Mihin ei?

Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoelma superdiversiteetin tutkimuksesta. Se käsittelee superdiversiteettiä monitieteisesti kattaen esimerkiksi sosiolingvistiikan, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja kaupunkitutkimuksen.