Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen

Martikainen, Tuomas; Pöyhönen, Sari
Title: Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen
Authors: Martikainen, Tuomas (Editor)
Pöyhönen, Sari (Editor)
Product number: 9789518588491
Product form: Paperback
Availability: Can be preordered. Estimated publication date is 8.12.2023 and the product will be delivered after publication.
Publication date: 8.12.2023
Price: 32,00 € (29,09 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1489
Edition: 1. edition, 2023
Publication year: 2023
Language: Finnish
Pages: 440
Product family: Autumn 2023
Languages
Culture
Society
SKS:n Toimituksia
Finnish library classification: 87 KIELITIEDE
Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt 1990-luvun taitteesta lähtien, millä on ollut lukuisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteiset sosiaaliset kategoriat, kuten etninen tausta, syntymämaa, äidinkieli tai sukupuoli, eivät enää riitä selittämään lisääntynyttä moninaisuutta ja sen seurauksia.

Tämä teos tarkastelee monimuotoista Suomea uuden käsitteen, superdiversiteetin, valossa. Käsite kyseenalaistaa perinteisen monikulttuurisuusajattelun, joka usein korostaa etnisiä ja kulttuurisia eroja. Sen sijaan superdiversiteetti nostaa esiin niin ryhmien sisäisiä kuin yksilöllisiäkin eroja, sillä maahanmuuttaneiden elämä ei määrity ainoastaan kulttuuristen ja etnisten tekijöiden kautta.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoelma superdiversiteetin tutkimuksesta. Se sopii sekä tutkijoille että oppikirjaksi ja tarjoaa monitieteisen näkökulman aiheeseen kattaen esimerkiksi sosiolingvistiikan, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja kaupunkitutkimuksen. Superdiversiteetin käsitettä pohditaan myös kriittisesti: Mitä uutta ja erilaista se tarjoaa tutkimukselle? Mihin sitä voidaan soveltaa? Mihin ei?