Toista ajatellen — Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia toiseuden kohtaamiseen

Kivistö, Sari; Pihlström, Sami
Title: Toista ajatellen — Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia toiseuden kohtaamiseen
Authors: Kivistö, Sari (Author)
Pihlström, Sami (Author)
Product number: 9789518584509
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 25.8.2022
Price: 25,00 € (22,73 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Tietolipas 272
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 285
Product family: Autumn 2022
Tietolipas
History
Culture
Philosophy
Finnish library classification: 17 ETIIKKA. ELÄMÄNFILOSOFIA. ESTETIIKKA
YSO - General Finnish ontology: toiseus, kohtaaminen, muukalaisuus, erilaisuus, asenteet, marginaaliryhmät, ihmisyys, ihanteet, sivistys, eettisyys, humanismi, aatehistoria, kirjallisuudentutkimus, filosofia
Miten toista tulisi ajatella? Kuinka kohdata toinen? Miten pitkälle toista voidaan ymmärtää?

Elämäämme määrittää ratkaisevasti suhteemme toisiin ihmisiin. Toiseuden kohtaamisella on moninaisia eettisiä, poliittisia sekä ylipäänsä maailman merkityksellisenä kokemiseen kytkeytyviä ulottuvuuksia.

Toista ajatellen pohtii kirjallisuudentutkimuksen, aatehistorian ja filosofian näkökulmia toisiinsa sulauttaen, mitä merkitsee sivistynyt ja kunnioittava tapa kohdata erilaisia toiseuksia - niin toisia ihmisiä ympärillämme kuin historian ja kulttuurin ajattelun ja toiminnan tapoja.

Teos liittää toiseuden tarkastelun sekä kulttuurien vuorovaikutukseen että yksilöiden väliseen moninaisuutta arvostavaan keskusteluun. Toiseus näyttäytyy erotteluna ja etäisyytenä, joita meidän tulisi pyrkiä ylittämään oppiaksemme tuntemaan toisiamme paremmin. Toista voidaan aina ajatella toisin.