Tulevaisuutta vastaan — uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen

Mikkola, Kati
Title: Tulevaisuutta vastaan — uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen
Authors: Mikkola, Kati (Author)
Product number: 9789522221490
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1251
Edition: 1. edition, 2009
Language: Finnish
Pages: 423
Product family: Anthropology
SKS:n toimituksia
Finnish library classification: 86.14 Kansanrunouden historia ja tutkimus
YSO - General Finnish ontology: mentaliteettihistoria, mikrohistoria, yhteiskunnallinen muutos, sosiaalinen muutos, sosiaalinen liikkuvuus, modernisaatio, uudistukset, muutos, reseptio, vastustus, muutosvastarinta, ennakkoluulot, maaseutu, maaseutuväestö, kansa (kansanihmiset), kokemukset, kansanelämä, arki, elämäntapa, maaseutukulttuuri, kansankulttuuri, kulttuurihistoria, kansanperinne, keräys, tutkimusaineisto, kerääjät, vaikuttaminen, vuosisadan vaihde, historia
Kansanrunousarkisto lähetti vastaajaverkolleen vuonna 1939 kyselyn otsikolla Miten kansa vastaanotti uudet elämänmuodot? Vastauksia saatiin 84 ihmiseltä eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa arvioidaan yhtäältä teemakyselyn luonnetta kansankunnan rakentamisen ideologisena välineenä ja toisaalta sen lähdearvoa 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun historiallisen todellisuuden kuvaajana. Lukemalla uudistusmyönteisten kansantiedon kerääjien tekstejä "vastavirtaan" tutkimuksessa avataan modernisaatioprosessin jännitteitä uutuuksia vastustaneiden näkökulmasta.

Teos tarjoaa jäsenneltyä tietoa siitä, millaisilla perusteluilla ja keinoilla maaseudun ihmiset vastustivat sivistysideologisia ja teknologisia uutuuksia, kuten maallisia kirjoja, kansakouluja ja uusia maatalouskoneita. Tutkimuksessa valokeilaan nostetaan modernin voittokulussa statisteiksi jääneet uutuuksien vastustajat ja Kansanrunousarkiston kyselyihin vastanneet kansankerääjät, jotka osoittautuvat näkemyksellisiksi toimijoiksi tieteellisen tiedon tuottamisprosessissa.