Tytöt äänessä — parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina

Routarinne, Sara
Title: Tytöt äänessä — parenteesit ja nouseva sävelkulku kertojan vuorovaikutuskeinoina
Authors: Routarinne, Sara (Author)
Product number: 9517464576
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 19,00 € (17,27 € vat 0 %)


Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 903
Edition: 1. Edition, 2003
Language: Finnish
Pages: 327
Product family: Languages
Library classification: 88.2 Suomen kieli
National Library's descriptors: kielenkäyttö, keskustelu, tytöt, kerronta, puhekieli, kielellinen vuorovaikutus, etnometodologia, keskustelunanalyysi, intonaatio, suomen kieli
Tutkimuksen aiheena on suomenkielisten teinityttöjen parenteesit ja lausumanloppuiset sävelkulun
nousut kahdenkeskisissä keskusteluissa, sekä niiden vaikutus vuorovaikutustilanteissa. Tytöt
kuvaavat kokemuksiaan ja havaintojaan, perustelevat käytöstään ja näkemyksiään kertomalla. Miksi
kerronnassa on parenteeseja? Miksi osa kertojan lausumista päättyy sävelkorkeuden nousuun?

Tutkimuksen aineistona on nuorten tyttöjen kahdenkeskisiä keskusteluja kasvokkain ja
puhelimessa. Heidän kertomisesta tehdyt analyysit osoittavat yksityiskohtaisesti, miten
monitasoisesti puhujat käyttävät hyväksi sisäistämäänsä tietoa kielen ja vuorovaikutuksen
rakenteesta. Tutkimus asettuu osaksi fennistikassa 1980-luvulta alkaen harjoitettua lingvististä
keskusteluanalyysiä. Havainnot parenteesien ja nousevan sävelkulun asemasta on tehtävistä
keskustelussa tuovat uusia ilmiöitä keskustelun kieliopin tarkasteluun.