Uskonnon paikka — Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista

Fingerroos, Outi; Opas, Minna; Taira, Teemu
Title: Uskonnon paikka — Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista
Authors: Fingerroos, Outi (Editor)
Opas, Minna (Editor)
Taira, Teemu (Editor)
Product number: 9789522221209
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 26,00 € (23,64 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Tietolipas 205
Edition: 3. edition, 2019
Language: Finnish
Pages: 419
Product family: Autumn 2019
Mythology and Religion
Tietolipas
Finnish library classification: 20 YLEINEN USKONTOTIEDE
YSO - General Finnish ontology: uskontotiede, uskonto ja uskonnot, uskonnollisuus, uskonto ja uskonnot, tutkimus, kognitiivinen uskontotiede, uskontofenomenologia, kulttuurintutkimus, etnografia, uskontoetnografia, kenttätutkimus, kansallinen identiteetti, somalit, sukupuoliroolit, kuolema, eutanasia, anoreksia, uskonnolliset kokemukset, kerronta
Mikä on uskontoa? Mistä uskontoa koskevat keskustelun kumpuavat? Miten yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset heijastuvat käsityksiin siitä, missä on uskonnon paikka? Uskontotiede saa tehtäväkenttänsä inhimillisen tiedon rajoilta - sieltä, missä kulttuuriset jäsennykset ja merkitykset vakiintuvat ja missä ne uusiutuvat. Uskontotieteen tutkimuskenttä on ollut aina käymistilassa.

Kysymykset kulttuurisesta tiedosta, totuudesta, merkityksistä ja niiden välittymisen perustavista menkanismeista ovat puhuttaneet uskontotieteilijöitä tieteenalan akateemisen historian alkuajoista lähtien. Paikat, joista tutkijat löytävät uskonnon, vaihtuvat kun uudet uskontoteoriat valtaavat alaa perinteisiltä, klassisilta teorioilta ja tutkimuskohteilta. Nykypäivän tutkijat paikantavat uskonnon yhtä lailla arkisen aherruksen piiriin kuin organisoitujen uskontojen ja uskonnollisten instituutioiden rajaamiin toimintakenttiin.

Uskonnon paikka johdattaa lukijan keskusteluihin käsitteellisistä viitekehyksistä, joiden avulla uskontoa ja uskonnollisuutta paikannetaan esimerkiksi ruumiillisuuteen, vähemmistöjen yhteisöllisyyteen tai kansallisuusajatteluun. Kirjoittajat erittelevät ja esittelevät uskontotieteen teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia sekä rajankäyntejä muihin tieteenaloihin. Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi kenelle tahansa uskontotieteestä ja kulttuurien tutkimuksesta kiinnostuneelle lukijalle. Teos sopii kurssikirjaksi yliopistoon.