Uskontotieteen maastot ja kartat

Anttonen, Veikko
Title: Uskontotieteen maastot ja kartat
Authors: Anttonen, Veikko (Author)
Product number: 9789522225184
Product form: Ebook, EPUB
Availability: After purchase immediately available for download
Publication date: 10.2.2020
Price: 6,90 € (6,27 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Edition: 2020
Publication year: 2020
Language: Finnish
Format: EPUB
Protection type: Vesileima
Pages: 286
Product family: E-books
Finnish library classification: 20 YLEINEN USKONTOTIEDE
YSO - General Finnish ontology: uskontotiede, uskonto (uskominen), käsitteet, tutkimus, uskontohistoria, uskontoantropologia, uskontopsykologia, uskontofenomenologia, kansanperinne, kansanusko, uskomukset, tieteenhistoria, oppihistoria
Paperback, 2012

24,00 €

Teoksessa tarkastellaan Suomen uskonnollisia maastoja ja maisemia - topografia sacraa - historian eri vaiheissa uskontotieteen näkökulmista. Monipuolinen, yliopistollinen oppikirja pureutuu esihistoriasta nykypäivän EU-Suomeen ulottuvan aineiston avulla uskontotieteen perusteisiin ja selvittää, mistä uskonto ja uskonnollinen perinne koostuvat ja millainen on yhteisö, joka perinnettä ylläpitää ja jonka jäsenten elämään se erottamattomasti niveltyy.

Kuinka uskonto, sosiaalinen tila ja ihmisten ruumisperusteisen ajattelun kategoriat kytkeytyvät toisiinsa? Miten ne näkyvät rituaalisessa käyttäytymisessä, puhtaan ja epäpuhtaan luokittelussa, sopivan ja epäsopivan, hyveellisen ja paheellisen erilaisissa jaotteluissa?