Uushenkisyys

Mahlamäki, Tiina; Opas, Minna
Title: Uushenkisyys
Authors: Mahlamäki, Tiina (Editor)
Opas, Minna (Editor)
Product number: 9789518585810
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Publication date: 24.10.2022
Price: 25,00 € (22,73 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Tietolipas 275
Edition: 2022
Publication year: 2022
Language: Finnish
Pages: 471
Product family: Autumn 2022
Tietolipas
Mythology and Religion
Society
Kekri
Finnish library classification: 20 YLEINEN USKONTOTIEDE
YSO - General Finnish ontology: henkisyys, uskonnollisuus, uususkonnollisuus, New Age -liike, uskonto ja uskonnot, esoterismi, paranormaalit ilmiöt, taide, kirjallisuus, populaarikulttuuri, vaihtoehtolääkintä, tieto, tiede, uskontososiologia, uskontoantropologia, uskontotiede
Yhteiskunnan rationaalistumisesta ja maallistumisesta sekä uskonnottomuuden lisääntymisestä huolimatta yhä useammilla ihmisillä on kaipuu lumoon ja pyhän kokemiseen. Uushenkisyys käsittelee uuden tutkimuksen avulla sitä, minkälaisia suuntia ja ulottuvuuksia tämä kaipuu on Suomessa saanut. Teos on ensimmäinen suomenkielinen artikkelikokoelma aiheesta.

Teoksessa esitellään uushenkisyyteen kytkeytyviä suuntauksia, niiden historiaa ja jatkumoita sekä niistä tehtyä tutkimusta. Ennen kaikkea teos tarjoaa uusia, tieteellisiä avauksia uushenkisyyden eri puoliin ja ulottuvuuksiin erityisesti 2000-luvun Suomessa. Artikkeleissa tarkastellaan esimerkiksi enkelihenkisyyttä, äänimaljahoitoja ja meditaatiota, kanavointia ja reikihoitoja, pelimaailmoja ja taidetta. Uushenkisyyttä lähestytään esimerkiksi oppimisen, täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen, huumorin, institutionaalisten uskontojen ja valmennuksen näkökulmista.