Yhteiskuntaetnologia

Fingerroos, Outi; Lundgren, Maija; Lillbroända-Annala, Sanna; Koskihaara, Niina
Title: Yhteiskuntaetnologia
Authors: Fingerroos, Outi (Editor)
Lundgren, Maija (Editor)
Lillbroända-Annala, Sanna (Editor)
Koskihaara, Niina (Editor)
Product number: 9789522228673
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 27,00 € (24,55 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Tietolipas 255
Edition: 2017
Publication year: 2017
Language: Finnish
Pages: 295
Product family: Anthropology
Tietolipas
Finnish library classification: 49 KANSATIEDE. KULTTUURIANTROPOLOGIA
YSO - General Finnish ontology: kansatiede, yhteiskunta, tutkimus, tutkimusetiikka, kaupunkikansatiede, arki, perheenyhdistäminen, palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, toimeentulo, köyhyys, kuntaliitokset, osallistuminen, paikallisyhteisöt, aluekehitys, maaseutu, kaupungit, meänkieli
Etnologiset tutkimusmenetelmät kiinnostavat enenevässä määrin myös muiden tieteenalojen tutkijoita. Yhteiskuntaetnologian fokus on ajankohtaisessa, tällä hetkellä Suomessa eri yliopistoissa tehtävässä yhteiskuntaetnologisessa tutkimuksessa. Kirjassa nostetaan esille yhteiskuntaetnologisen tutkimuksen teon ja tutkimusaiheiden valinnan monitasoisuus.

Artikkelit todentavat, että yhteiskuntaetnologit ovat kiinnostuneita ihmisistä, heidän elämästään, arjestaan ja kokemuksilleen antamista merkityksistä. Virallisten lausuntojen, asiantuntijoiden arvioiden ja julkisen sanan taustalla on paljon hiljaista tietoa, mielipiteitä ja tunteita, joista yhteiskuntaetnologit innostuvat. Arkisten kokemusten kartoittamiseen etnologinen työkalupakki tarjoaa erityistyövälineitä, kuten haastattelututkimuksen, havainnoinnin ja erilaiset tekstinluvun menetelmät.

Artikkelikokoelma on tarkoitettu sekä oppikirjaksi että ajankohtaiseksi tieteelliseksi puheenvuoroksi yhteiskuntaetnologisen tutkimuksen ydinkysymyksistä.