Leveransvillkor

 

Leveranssätt

När leveranssättet är avhämtning på posten levereras beställningen till närmaste postkontor.
 

Leveranskostnader

Leveransavgiften gäller alltid en beställning. Avgiften tas ut en gång per beställning och den beror inte på antalet leveranspartier. Avgiften tas ut i samband med den första delleveransen.

Leveranstider

Leveranstiden beror på tillgängligheten till beställda produkter. Information om tillgängligheten till produkter lämnas alltid tillsammans med basfakta om produkten. Lagerprodukter skickas inom 1–3 arbetsdagar efter beställningen. Leveranstiderna för övriga produkter varierar enligt tillgängligheten till produkten. Leveranstiden för produkter som beställs till europeiska länder är utöver den normala leveranstiden 3–7 arbetsdagar och till länder utanför Europa 6–14 arbetsdagar.

Om en beställning omfattar flera leveranspartier faktureras de beställda produkterna per leveransparti.

Om leveransen av en produkt blir försenad väsentligt informerar vi om möjligt kunden direkt. Kunden kan avbeställa produkten om produkten inte har levererats inom den tid som har meddelats i nätbokhandeln. Kunder som har registrerat sig i nätbokhandeln kan följa upp sina beställningar där.

Avbeställning och returrätt

Kunder i nätbokhandeln har i enlighet med konsumentskyddslagen rätt att häva hela eller en del av beställningen inom fjorton (14) dagar efter att produkten har tagits emot.

Returadress vid avbeställning:
Kirjavälitys Oy
Asiakaspalautus
Hakakalliontie 10
05460 Hyvinge, Finland

Reklamationer om beställning eller leverans kan skickas till asiakaspalvelu@kirjavalitys.fi

Kirjavälitys Oy eller Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry ansvarar inte för försenad leverans i de fall försening beror på omständigheter som är utanför företagets kontroll, den på nätsidorna angivna leveranstiden är en uppskattning. Kirjavälitys Oy eller Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry ansvarar inte för utgifter som uppstår pga. felaktig leverans, felaktigt skick eller försenad leverans.