Välkommen till Vetenskapsbookhandeln!


Välkommen till Vetenskapsbokhandeln!

Den bästa samlingen av böcker från Finska Litteratursällskapet hittar du från Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors. Vetenskapsbokhandeln erbjuder också mycket annan faktalitteratur och böcker på svenska av Svenska Litteratursällskapet. Hela sortimentet hittar du också från Vetenskapsbokhandens nätbutiken.

Välkommen att besöka den intressantaste bokhandeln i Kronohagen i Helsingfors!

Obs! Vetenskapsbokhandeln är stängd under sommaren på grund av flytt och renovering. På kommande höst 2024 ska Vetenskapbokhandeln öppna en ny butik på Snellmansgatan.

Vetenskapsbokhandeln
Snellmansgatan 13, Helsingfors (på kartan)
(09) 635 177
www.tiedekirja.fi


 

Google Maps Generator by embedgooglemap.net