Vetenskapsbokhandeln

Välkommen till Vetenskapsbokhandeln!

Den bästa samlingen av böcker från Finska Litteratursällskapet hittar du från Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors. Vetenskapsbokhandeln erbjuder också mycket annan faktalitteratur och böcker på svenska av Svenska Litteratursällskapet.

Välkommen att besöka den intressantaste bokhandeln i Helsingfors!

Vetenskapsbokhandeln
Snellmansgatan 13, Helsingfors
(09) 635 177
www.tiedekirja.fi