Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja

Kainulainen, Siru; Steinby, Liisa; Välimäki, Susanna
Title: Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja
Authors: Kainulainen, Siru (Editor)
Steinby, Liisa (Editor)
Välimäki, Susanna (Editor)
Product number: 9789518580136
Product form: Paperback
Availability: Delivery in 1-3 workdays
Price: 24,00 € (21,82 € vat 0 %)

Publisher: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Series: Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia 1442
Edition: 2. edition, 2021
Publication year: 2018
Language: Finnish
Pages: 429
Product family: Literary Studies
SKS:n Toimituksia
Music
Finnish library classification: 86 KIRJALLISUUSTIEDE
YSO - General Finnish ontology: kaunokirjallisuus, musiikki, vuorovaikutus, taiteidenvälisyys, intertekstuaalisuus, poetiikka, rakenneanalyysi, teemat (kerronta), tulkinta, romaanit, sävellykset, rikoskirjallisuus, lyriikka, raplyriikka, joiut, puheääni, elokuvataide, estetiikka, kirjallisuudentutkimus, musiikintutkimus
Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -teoksessa kirjallisuuden ja musiikin tutkijat kohtaavat. Teoksessa tarkastellaan ilmiöitä, jotka sijoittuvat kirjallisuuden ja musiikin rajamaastoon. Tällaisena teos on ensimmäinen Suomessa. Se sopii tiedon ja inspiraation lähteeksi opiskelijoille ja tutkijoille sekä musiikin ja kirjallisuuden kytköksistä kiinnostuneille.

Teoksen artikkelit osoittavat, miten moninaista kirjallisuuden ja musiikin kohtaaminen taiteissa on. Runollinen kieli vaikuttaa myös soinnillaan ja äänteellisyydellään. Romaani voi käsitellä teemoja musiikin tapaan toistaen ja muunnellen ja sen rakenne juontua jazzista, bluesista tai fuugasta. Musiikki voi soida myös romaanin tarinamaailmassa ja ilmaista hahmojen, tapahtumien ja tilanteiden luonteita. Musiikin muodot voivat vertautua kirjallisuuden kerronnallisiin rakenteisiin ja sonaattimuoto rakentua kertomuksen tavoin. Kirjalliset viiteverkostot vaikuttavat sävelteoksen tulkintaan, ja audiovisuaalisessa taiteessa puheen musiikillisuus voi nousta kielellistä viestiä tärkeämmäksi. Laulurunoudessa musiikki ja kirjallisuus kohtaavat kirjaimellisestikin aina joiusta räppiin.

Kirjoittajien lähtökohtana on taiteiden- ja medioidenvälisyyden tarkastelun ohellaoivallus siitä, että kirjallisuus ja musiikki ovat alun perin yhteydessä toisiinsa: molemmat ovat ilmaisumuotoja, joissa äänteellisyys ja ajallisuus luovat merkityksiä.