Aineellista ja aineetonta turvaa — ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630-1750

Piilahti, Kari-Matti
Titel: Aineellista ja aineetonta turvaa — ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630-1750
Författare: Piilahti, Kari-Matti (Författare)
Artikelnummer: 9789517468862
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 19,00 € (17,27 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Bibliotheca historica 106
Upplaga: 1. upplaga, 2007
Språk: finska
Antal sidor: 394
Produktgrupp: Historia
Bibliotheca Historica
Bibliotekssignum: 92.875 Kymmenedalens historia
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: sosiaalihistoria, väestöhistoria, maaseutuväestö, elinolot, sosioekonomiset tekijät, ruokakunnat, perheet, yhteisöt, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, maaseutu, historia, paikallishistoriat (historiikit)
Kari-Matti Piilahti tarkastelee tutkimuksessaan ekologisia ja taloudellisia olosuhteita, perhe- ja ruokakuntarakenteen muutoksia ja kontaktinmuodostusta sekä niiden välisiä sidonnaisuuksia esiteollisessa maalaisyhteisössä. Kohteena on pohjoisessa Kymenlaaksossa sijaitseva Valkeala, jota tutkimusaikakaudella halkoivat taloudelliset, maantieteelliset ja kulttuuriset rajat. Teoksen moniulotteisessa näkökulmassa yhdistyvät talous- ja perhehistoria sekä verkostotutkimus.

Työssä painotutaan kontakteihin, niiden muodostukseen, ylläpitoon ja merkitykseen turvan tarjoajina. Siinä selvitetään, millä tavoin elinkeinorakenne näkyi kontaktien muodostumisessa? Vaikuttiko ruokakunnan koko toimintakentän laajuuteen? Miten kriisiajat heijastuivat kontakteihin tutkimusalueella? Mikä oli sukulaisuuden merkitys? Oliko havaittavissa turvan hakemista sukulaisverkoston ulkopuolelta? Kontaktimittareiksi Piilahti on valinnut kauppa-, luotto- ja takaussuhteet, taloudellisen yhteistyön, avioliitot ja kummisuhteet.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on kyseenalaistaa aiemmassa tutkimuksessa esitetty hypoteesi agraariyhteisön suhteiden rakenteellisesta muuttumattomuudesta. Mikrohistoriallista tutkimusta syventävät runsaat ruokakunnittaiset ja suvuittaiset esimerkit. Piilahden tutkimus nostaa esiin verkostotutkimuksessa tähän mennessä sivuosaan jäänyttä maaseuturahvaan vuorovaikutusta 1600- ja 1700-luvulla.