Käänteitä ja käsitteitä — Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun

Hamunen, Markus; Nieminen, Tommi; Kelomäki, Tapani; Dufva, Hannele
Titel: Käänteitä ja käsitteitä — Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun
Författare: Hamunen, Markus (Redaktör)
Nieminen, Tommi (Redaktör)
Kelomäki, Tapani (Redaktör)
Dufva, Hannele (Redaktör)
Artikelnummer: 9789518581362
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 35,00 € (31,82 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1454
Upplaga: 2019
Utgivningsår: 2019
Språk: finska
Antal sidor: 361
Produktgrupp: Höst 2019
Språk och språkvetenskap
SKS:n toimituksia
Bibliotekssignum: 87 SPRÅKVETENSKAP
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: kielentutkimus, kielitiede, metateoriat, teoriat, keskustelu, diskurssi, retoriikka, tiede, paradigmat, käsitteet, terminologia, normit, normatiivisuus, kielen oppiminen, tutkimus, suuntaukset
Kielentutkimus on nykyisin erittäin monipuolista, yhä useammin monitieteistä ja tieteenalana rajoiltaankin sumeaa. Erilaisten teoreettis-metodologisten suuntausten pirstoma kenttä eriytyy helposti toisilleen vieraiksi tutkimussuuntauksiksi ja -traditioiksi, joilla ei välittämättä ole paljonkaan tekemistä keskenään. Käänteitä ja käsitteitä pyrkii osoittamaan tilaa ja tarpeita erityisesti suomalaisen ja suomenkielisen kielitieteen metatutkimukselle. Kun kielentutkimus keskittyy siihen, mitä on luonnollinen kieli, kiinnittää metatason tutkimus huomionsa siihen, mitä on itse kielentutkimus. Millaista on lingvistiikan tiedonmuodostus, tutkimuksen tavat ja käytänteet, sosiaalinen järjestys, historia ja termien ja käsitteiden perinne?

Kokoelman ensimmäisessä osiossa keskitytään kielentutkimuksen käänteisiin ja käänneretoriikkaan. Miten kielentutkimus näyttäytyy tieteelliseksi kehitykseksi ymmärretyn muutosprosessin kannalta? Toisessa osiossa syvennytään viiteen eri käsitteeseen. Terminologiset valinnat kuvaavat ja luokittavat kohdettaan mutta myös kiinnittävät tutkimusta tiettyihin näkökulmiin ja perinteisiin.