Lauseita ja vesinokkaeläimiä — Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin

Shore, Susanna
Titel: Lauseita ja vesinokkaeläimiä — Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin
Författare: Shore, Susanna (Författare)
Artikelnummer: 9789518581980
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 33,00 € (30,00 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1460
Upplaga: 2020
Utgivningsår: 2020
Språk: finska
Antal sidor: 655
Produktgrupp: Höst 2020
Språk och språkvetenskap
SKS:n toimituksia
Tiedon ja tieteen kirjamarkkinat
Bibliotekssignum: 88.2 Finska
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: suomen kieli, lauseoppi, funktiokielioppi, tekstianalyysi, lauseenjäsennys, lausetyypit, sidoksisuus
Lauseita ja vesinokkaeläimiä esittelee uudenlaisen lähestymistavan lauseenjäsennykseen. Kirjan lähtökohtana on perinteinen lauseoppi eli suomen kielioppiperinteessä muodostunut kuvaus, jota syvennetään funktionaalisen lauseopin periaattein ja käsittein.

Funktionaalisessa lauseopissa lähdetään siitä, että lauseessa tehdään useampia asioita samanaikaisesti: luomme kuvan kokemus- ja mielikuvitusmaailmastamme, suhtaudumme omiin ja muiden sanomisiin sekä yritämme vaikuttaa muihin. Samalla muodostamme sanoista ja lauseista laajempia puhuttuja ja kirjoitettuja kokonaisuuksia. Lähestymällä lauseenjäsennystä näistä eri näkökulmista funktionaalinen lauseoppi selkeyttää ja täydentää
perinteistä lauseoppia antaen lisävälineitä lauseenjäsennyksen ymmärtämiseen ja tekstien merkitysten avaamiseen.

Kirjassa on yli 1 500 autenttista tekstiesimerkkiä sekä kattava suomen- ja englanninkielinen hakemisto. Kuvaus keskittyy kirjoitettuun kieleen, mutta monet kirjassa esitetyt keskeiset lauseopilliset yleistykset pätevät myös puhuttuun kieleen.