Muistitietotutkimuksen paikka — Teoriat, käytännöt ja muutos

Savolainen, Ulla; Taavetti, Riikka
Titel: Muistitietotutkimuksen paikka — Teoriat, käytännöt ja muutos
Författare: Savolainen, Ulla (Redaktör)
Taavetti, Riikka (Redaktör)
Artikelnummer: 9789518584387
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Utgivningsdatum: 7.9.2022
Pris: 25,00 € (22,73 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1478
Upplaga: 2022
Utgivningsår: 2022
Språk: finska
Antal sidor: 525
Produktgrupp: Vår 2022
SKS:n Toimituksia
Historia
Samhälle
Kultur
Bibliotekssignum: 90 HISTORIEFORSKNING. ALLMÄN KULTURHISTORIA ALLMÄN KRIGSIHISTORIA. ALLMÄN ARKEOLOGI
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: muistitieto, tutkimus, tutkimusmenetelmät, metodologia, historiantutkimus, folkloristiikka, kansatiede, kulttuurintutkimus, monitieteisyys, tieteidenvälisyys
Muistitietoa, menneisyyttä koskevaa subjektiivista ja yhteisöllistä tietoa, hyödynnetään monilla tieteenaloilla. Suomalaisella muistitietotutkimuksella onkin vankat siteet paitsi historiantutkimukseen myös folkloristiikkaan ja etnologiaan.

Muistitietotutkimuksen paikka tarjoaa ajantasaisen johdatuksen muistitietotutkimuksen luonteeseen ja mahdollisuuksiin. Kattava perusteos esittelee muistitietotutkimuksen historiaa ja nykypäivää sekä roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Teoksessa muistitietotutkimus ymmärretään tieteidenvälisenä ja monitieteisenä kenttänä. Kirja suhteuttaa muistitietotutkimusta historian- ja kulttuurien tutkimuksen tieteenaloihin ja jäsentää sen yhteyksiä muun muassa kansainväliseen oral history -liikkeeseen, kulttuuriseen muistitutkimukseen ja digitaalisiin ihmistieteisiin.

Eri tieteenaloja edustavat kirjoittajat lähestyvät muistitietotutkimuksen teorioita, menetelmiä ja aineistoja monipuolisten, omiin tutkimuksiinsa pohjautuvien tapausesimerkkien kautta. Muistitietotutkimusta hyödyntäville tutkijoille ja opinnäytetyön tekijöille teos on verraton käsikirja.