Romanikieli ja sen tutkimusalat

Granqvist, Kimmo; Salo, Mirkka
Titel: Romanikieli ja sen tutkimusalat
Författare: Granqvist, Kimmo (Redaktör)
Salo, Mirkka (Redaktör)
Artikelnummer: 9789522224422
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 24,00 € (21,82 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: SKS:n toimituksia 1268
Upplaga: 2013
Utgivningsår: 2013
Språk: finska
Antal sidor: 254
Produktgrupp: Språk och språkvetenskap
SKS:n Toimituksia
Hukkapäivät
Bibliotekssignum: 89.83 Indoiranska språk
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: romanikieli, kielihistoria, murteet, koodinvaihto, romanikieliset, romanikulttuuri, tabut
Artikkelikokoelma Romanikieli ja sen tutkimusalat käsittelee monipuolisesti romanikieltä, joka on puhujamäärältään Euroopan yhteisön merkittävin vähemmistökieli. Kaikkialla maailmassa sillä uskotaan olevan 8-12 miljoonaa puhujaa. Romanikieltä on tallennettu ja tutkittu Euroopassa aina 1500-luvulta lähtien ja Suomessakin 1700-luvun lopulta. Romanikielen tekee erityisen kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi jo sekin, että se on kontaktitilanteessa - muiden kielten vaikuttamana - kaikkialla, missä sitä puhutaan. Romanikieli jakaantuu Euroopassa vähintään 60 murteeseen, joiden keskinäiset erot ovat huomattavia.

Artikkelikokoelma on ajateltu ensi sijassa oppikirjaksi romanikielen ja -kulttuurin yliopisto-opetukseen. Romanikieltä ja -kulttuuria on ollut mahdollista opiskella sivuaineena Helsingin yliopistossa syyslukukaudesta 2012 lähtien. Teos on laadittu ennen kaikkea aineopintotasoisia opiskelijoita silmällä pitäen siten, että se tarjoaa lukijalleen kokonaiskuvan siitä, millainen kieli romanikieli on sekä Suomessa että muualla Euroopassa, sekä siitä, millaisia erilaisia tutkimuksellisia näkökulmia se tarjoaa.

Teos koostuu johdannosta ja seitsemästä kirjoituksesta. Niissä tarkastellaan romanikieltä esimerkiksi indoeuropeistiikan, murteentutkimuksen ja eurooppalaisten kielikontaktien ja balkanistiikan sekä fennistiikan näkökulmasta. Huomion kohteiksi on valittu myös Suomen kielen ja romanikielen suhde toisiinsa sekä romanikielen rapautuminen romanien asuessa Suomessa. Kirjoitukset tabuista ja niistä kommunikoimisesta käsittelevät romanikielen ja romanikulttuurin yhteyttä.