Ruoan kulttuuri — Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen

Uusihakala, Katja; Eräsaari, Matti
Titel: Ruoan kulttuuri — Antropologisia näkökulmia ruoan tutkimukseen
Författare: Uusihakala, Katja (Redaktör)
Eräsaari, Matti (Redaktör)
Artikelnummer: 9789522227126
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 24,00 € (21,82 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1419
Upplaga: 2016
Utgivningsår: 2016
Språk: finska
Antal sidor: 241
Produktgrupp: Antropologi
SKS:n Toimituksia
Bibliotekssignum: 49 ETNOLOGI. KULTURANTROPOLOGI
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: ruoka, ruokailu, juominen, symboliikka, sosiokulttuuriset tekijät, yhteisöllisyys, sosiaalinen käyttäytyminen, sosiaaliset suhteet, sukupuolittuminen, ruumiillisuus, sukulaisuus, perhesuhteet, rituaalit, chaggat, mengenit, mate, mezcal, antropologia
Ruoan kulttuuri tarkastelee ruokaa ja syömistä vertailevasta näkökulmasta. Kirjan artikkeleissa kuvataan ja analysoidaan ruokaa ja sen valmistamiseen liittyviä käytäntöjä, ruoan ilmentämiä luokitteluja ja symbolisia rakenteita sekä ruokailun sosiaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja eri puolille maailmaa sijoittuvien etnografisten esimerkkien avulla.

Kaukaisten, ei-länsimaisten ja usein eksoottistenkin ruokailuun liittyvien käytäntöjen kautta on mahdollista tarkastella myös omia, itsestään selvinä pitämiämme ruokailutottumuksia uusin silmin. Näin ollen kirja toimii myös johdatuksena antropologiseen tapaan tutkia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä.

Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa sukupuolittuneita ruokkimiseen ja hoivaan liittyviä käytäntöjä, ruokalahjoitusten merkitystä ihmisten välisten suhteiden rakentamisessa, juomisen symboliikkaa ja ruokiin liitettyjä moraalisia arvoja.

Kirja on suunnattu paitsi sosiaali- ja kulttuuriantropologiaan perehtyneelle lukijalle, myös laajemmalle ruoan sosiaalisesta ulottuvuudesta kiinnostuneelle lukijakunnalle.