Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen

Martikainen, Tuomas; Pöyhönen, Sari
Titel: Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen
Författare: Martikainen, Tuomas (Redaktör)
Pöyhönen, Sari (Redaktör)
Artikelnummer: 9789518588491
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Kan förhandbeställas. Boken utkommer 8.12.2023 och levereras efter det.
Utgivningsdatum: 8.12.2023
Pris: 32,00 € (29,09 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1489
Upplaga: 1. upplaga, 2023
Utgivningsår: 2023
Språk: finska
Antal sidor: 440
Produktgrupp: Höst 2023
Språk och språkvetenskap
Kultur
Samhälle
SKS:n Toimituksia
Bibliotekssignum: 87 SPRÅKVETENSKAP
Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt 1990-luvun taitteesta lähtien, millä on ollut lukuisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Perinteiset sosiaaliset kategoriat, kuten etninen tausta, syntymämaa, äidinkieli tai sukupuoli, eivät enää riitä selittämään lisääntynyttä moninaisuutta ja sen seurauksia.

Tämä teos tarkastelee monimuotoista Suomea uuden käsitteen, superdiversiteetin, valossa. Käsite kyseenalaistaa perinteisen monikulttuurisuusajattelun, joka usein korostaa etnisiä ja kulttuurisia eroja. Sen sijaan superdiversiteetti nostaa esiin niin ryhmien sisäisiä kuin yksilöllisiäkin eroja, sillä maahanmuuttaneiden elämä ei määrity ainoastaan kulttuuristen ja etnisten tekijöiden kautta.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoelma superdiversiteetin tutkimuksesta. Se sopii sekä tutkijoille että oppikirjaksi ja tarjoaa monitieteisen näkökulman aiheeseen kattaen esimerkiksi sosiolingvistiikan, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja kaupunkitutkimuksen. Superdiversiteetin käsitettä pohditaan myös kriittisesti: Mitä uutta ja erilaista se tarjoaa tutkimukselle? Mihin sitä voidaan soveltaa? Mihin ei?