Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen

Martikainen, Tuomas; Pöyhönen, Sari
Titel: Superdiversiteetti — Näkökulmia maahanmuuton monimuotoisuuteen
Författare: Martikainen, Tuomas (Redaktör)
Pöyhönen, Sari (Redaktör)
Artikelnummer: 9789518588491
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Utgivningsdatum: 15.12.2023
Pris: 32,00 € (29,09 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1489
Upplaga: 2023
Utgivningsår: 2023
Språk: finska
Antal sidor: 421
Produktgrupp: Höst 2023
Språk och språkvetenskap
Kultur
Samhälle
SKS:n Toimituksia
Bibliotekssignum: 87 SPRÅKVETENSKAP
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: yhteiskunta, väestönmuutokset, maahanmuutto, monimuotoisuus, monikulttuurisuus, pakolaisuus, pakolaiset, maahanmuuttajat, stereotypiat, moninaisuus, muuttoliike
Maahanmuuton lisääntymisellä 1990-luvun taitteesta lähtien on ollut lukuisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Moninaisuus on lisääntynyt, eivätkä perinteiset sosiaaliset kategoriat, kuten etninen tausta, syntymämaa tai äidinkieli, enää riitä kuvaamaan sitä.

Tämä teos tarkastelee monimuotoista Suomea superdiversiteetin käsitteen valossa. Käsite kyseenalaistaa perinteisen monikulttuurisuusajattelun, joka korostaa etnisiä ja kulttuurisia eroja. Superdiversiteetti nostaa niiden rinnalle niin ryhmien sisäisiä kuin yksilöllisiäkin eroja ja erilaisten elämänkulkujen merkitystä. Superdiversiteetin näkökulmasta maahanmuuton aiheuttamia yhteiskunnallisia ilmiöitä voidaan käsitellä aiempaa syvällisemmin. Käsitettä pohditaan teoksessa myös kriittisesti: Mitä uutta se tarjoaa? Mihin sitä voidaan soveltaa? Mihin ei?

Teos on ensimmäinen suomenkielinen kokoelma superdiversiteetin tutkimuksesta. Se käsittelee superdiversiteettiä monitieteisesti kattaen esimerkiksi sosiolingvistiikan, kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet ja kaupunkitutkimuksen.