Käänteitä ja käsitteitä — Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun

Hamunen, Markus; Nieminen, Tommi; Kelomäki, Tapani; Dufva, Hannele
Nimeke: Käänteitä ja käsitteitä — Näkökulmia kielitieteelliseen keskusteluun
Tekijät: Hamunen, Markus (Toimittaja)
Nieminen, Tommi (Toimittaja)
Kelomäki, Tapani (Toimittaja)
Dufva, Hannele (Toimittaja)
Tuotetunnus: 9789518581362
Tuotemuoto: Pehmeäkantinen kirja
Saatavuus: Toimitusaika 1-3 arkipäivää
Hinta: 35,00 € (31,82 € alv 0 %)

Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Sarja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1454
Painos: 2019
Julkaisuvuosi: 2019
Kieli: suomi
Sivumäärä: 361
Tuoteryhmät: Syksy 2019
Kielet ja kielitiede
SKS:n Toimituksia
Kirjastoluokka: 87 KIELITIEDE
YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: kielentutkimus, kielitiede, metateoriat, teoriat, keskustelu, diskurssi, retoriikka, tiede, paradigmat, käsitteet, terminologia, normit, normatiivisuus, kielen oppiminen, tutkimus, suuntaukset
Kielentutkimus on nykyisin erittäin monipuolista, yhä useammin monitieteistä ja tieteenalana rajoiltaankin sumeaa. Erilaisten teoreettis-metodologisten suuntausten pirstoma kenttä eriytyy helposti toisilleen vieraiksi tutkimussuuntauksiksi ja -traditioiksi, joilla ei välittämättä ole paljonkaan tekemistä keskenään. Käänteitä ja käsitteitä pyrkii osoittamaan tilaa ja tarpeita erityisesti suomalaisen ja suomenkielisen kielitieteen metatutkimukselle. Kun kielentutkimus keskittyy siihen, mitä on luonnollinen kieli, kiinnittää metatason tutkimus huomionsa siihen, mitä on itse kielentutkimus. Millaista on lingvistiikan tiedonmuodostus, tutkimuksen tavat ja käytänteet, sosiaalinen järjestys, historia ja termien ja käsitteiden perinne?

Kokoelman ensimmäisessä osiossa keskitytään kielentutkimuksen käänteisiin ja käänneretoriikkaan. Miten kielentutkimus näyttäytyy tieteelliseksi kehitykseksi ymmärretyn muutosprosessin kannalta? Toisessa osiossa syvennytään viiteen eri käsitteeseen. Terminologiset valinnat kuvaavat ja luokittavat kohdettaan mutta myös kiinnittävät tutkimusta tiettyihin näkökulmiin ja perinteisiin.


Tuotesuositukset