Muistikirja ja matkalaukku — Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun suomalaisessa romaanissa

Arminen, Elina; Lehtimäki, Markku
Titel: Muistikirja ja matkalaukku — Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun suomalaisessa romaanissa
Författare: Arminen, Elina (Redaktör)
Lehtimäki, Markku (Redaktör)
Artikelnummer: 9789518580990
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Boken tryckas om och den väntas vara tillgänglig igen 22.4.2024.
Pris: 35,00 € (31,82 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1452
Upplaga: 2019
Utgivningsår: 2019
Språk: finska
Antal sidor: 359
Produktgrupp: Höst 2019
Litteraturvetenskap
SKS:n Toimituksia
Bibliotekssignum: 86.2 Finländsk och finsk-ugrisk litteraturhistoria samt forskning i den finländska och finsk-ugriska litteraturen
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: kirjallisuudentutkimus, romaanit, genret, teemat (kerronta), kerronta, kokeellisuus, intertekstuaalisuus, poetiikka, konventiot (taiteet), kirjallisuudenhistoria, suomenkielinen kirjallisuus, suomenruotsalainen kirjallisuus
Mihin suomalainen romaani on matkalla juuri nyt ja mitä se ottaa menneisyydestä mukaansa?

Muistikirja ja matkalaukku on kokoava esitys uusimman kotimaisen romaanituotannon teemoista, rakentumisen tavoista ja suhteesta kansallisiin ja kansainvälisin kirjallisiin traditioihin. Teoksessa pohditaan, millaisiin yksilöä, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin nykyromaani tarttuu ja millä keinoin.

Artikkelikokoelma tarkastelee kolmesta näkökulmasta, millaiseksi nykyromaani on kehittynyt globaalien haasteiden, digitaalisten tekstiympäristöjen ja intermediaalisuuden aikakaudella. Teoksen ensimmäisessä osiossa käsitellään suomalaisen nykyromaanin suhdetta menneisyyteen ja siitä kertomiseen. Kirjoituksissa peilataan romaanin tämänhetkistä asemaa kulttuurisen muistin ja sen mukana itseymmärryksen muovaajina. Toisessa osiossa huomion kohteena ovat uusimmat, modernismin ja postmodernismin jälkeiset, romaanin muotoa ja kieltä koskevat kokeilut. Nykyromaaneissa ilmenee paljon sellaista kerronnan kokeellisuutta, joka liittyy todellisuuden moniäänisyyden ja moniarvoisuuden kuvaamiseen. Kolmannessa osassa tarkastelun kohteena on laji. Erilaisten lajityyppien risteytykset sekä realismin ja fantasian yhdistelmät olleet 2000-luvun suomalaisen romaanin näkyviä ilmiötä. Myös ne liittyvät usein yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun ja erilaisten todellisuuksien kohtaamisiin.