Kieli verkossa — Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen

Helasvuo, Marja-Liisa; Johansson, Marjut; Tanskanen, Sanna-Kaisa
Titel: Kieli verkossa — Näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen
Författare: Helasvuo, Marja-Liisa (Redaktör)
Johansson, Marjut (Redaktör)
Tanskanen, Sanna-Kaisa (Redaktör)
Artikelnummer: 9789522225856
Form: Mjukband
Tillgänglighet: Leveranstid 1-3 vardagar
Pris: 24,00 € (21,82 € moms 0 %)

Förlag: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Serie: SKS:n toimituksia 1402
Upplaga: 2014
Utgivningsår: 2014
Språk: finska
Antal sidor: 219
Produktgrupp: Språk och språkvetenskap
SKS:n Toimituksia
Hukkapäivät
Bibliotekssignum: 87 SPRÅKVETENSKAP
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: kirjallinen viestintä, kielenkäyttö, uusmedia, genret, monikielisyys, kulttuurienvälisyys, tekstiviestit, WWW-sivut, verkkolehdet, sosiaalinen media, blogit, verkkokeskustelu, podcastit, kielentutkimus, terminologia, verkkoviestintä, Internet, diskurssintutkimus, digitaalinen kulttuuri
Miten tunteita ilmaistaan blogissa? Miten arvoja rakennetaan kotisivuilla? Miten tietotekninen sanasto on kehittynyt? Miten kulttuurienvälisyys tulee esille podcasteissa? Digitaalinen media on mullistanut ihmisten tapaa viestiä keskenään, ja se on luonut myös kokonaan uudenlaisia ympäristöjä, joissa kieltä käytetään. Kirjassa tarkastellaan erilaisia digitaalisia tekstilajeja: blogeja, tekstiviestejä, verkkokeskusteluja ja kotisivuja. Lisäksi se esittelee digitaaliseen viestintään liittyvää sanastoa. Kieli verkossa on ensimmäinen suomenkielinen katsaus digitaaliseen vuorovaikutukseen kielentutkimuksen näkökulmasta. Kirja on tarkoitettu opiskelijoille ja tutkijoille, digitaalisen viestinnän parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille. Teos sopii myös oppikirjaksi. Marja-Liisa Helasvuo (Ph.D.) on suomen kielen professori Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa Turun yliopistossa. Hänen erikoisalaansa on kieliopin ja vuorovaikutuksen tutkimus. Hän on tutkinut sekä suullisia että kirjallisia vuorovaikutustilanteita arkisissa ja institutionaalisissa konteksteissa. Marjut Johansson (FT) on ranskan kielen professori Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa Turun yliopistossa. Hän on viimeaikaisessa tutkimuksessaan tarkastellut mm. erilaisia sosiaalisen median keskusteluja, uutisia verkkolehdissä ja sosiaalisessa mediassa, uutisten tekstilajien muuttumista ja uutisten multimodaalisuutta, opiskelijoiden digitaalista lukutaitoa ja digitaalisen vuorovaikutuksen monikielisyyttä ja kulttuurienvälisyyttä. Sanna-Kaisa Tanskanen (FT) on englannin kielen professori Nykykielten laitoksessa Helsingin yliopistossa. Hän on suullisen ja kirjoitetun diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkija, jonka tutkimuskohteet ulottuvat uuden ajan alun kirjeistä nykyhetken tietokonevälitteisiin keskusteluihin. Hän on tutkinut mm. verkkokeskustelujen koherenssia sekä keskustelijoiden kielellistä toimintaa yhteisymmärryksen edistämisessä.